Harjoittelijan tie kehityspäälliköksi

12.4.2019
Kirjoittanut: Jenna Moisejeff

Opiskelin tietotekniikan insinööriksi 2007-2011 Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Viimeisinä opiskeluvuosina suoritimme projektiluontoisia harjoitteluita yrityksissä, joiden tarkoituksena oli ohjata insinööriopiskelijat työelämään yrityksille toteutettujen harjoitteluprojektien myötä. Tein Maxtech:lle kaikkiaan kolme eri harjoitteluprojektia, joiden jälkeen avautui mahdollisuus myös opinnäytetyön tekoon ja siitä jäinkin sujuvasti Maxtech-perheeseen.

Tuolloin Maxtech oli yrityksenä varsin alkuvaiheessa, kehittäessään J2ME-sovellusta sen aikaisiin Nokian NFC-puhelimiin, PC-työpöytäsovellusta työtuntien kirjaamiseen ja ensimmäistä omaa ajoneuvopaikanninlaitettaan.

Projekteja toteutettiin tuolloin hyvin monipuolisilla tekniikoilla: Qt, Delphi, PHP/Javascript/CSS/MySQL ja Java. Opinnäytetyöni aiheeksi valikoitui karttapohjainen TrackMyFleet-sovellus Android-laitteille ajoneuvopaikannukseen ja työmääräinten hallintaan kentällä. TrackMyFleet:stä kehittyi myytävä tuote ja se on edelleen joillain asiakkaillamme käytössä.

Käyttötuen tehtäviin minut ajoi 5 vuotta sitten asiakaspalvelualtis ja auttavainen luonteeni sekä kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Työnkuvani muutokseen vaikutti myös se, että käyttötukitehtävissä työaika oli sellainen, joka sopi vastikään äitiyslomalta palanneelle perheenäidille hyvin. Ohjelmistosuunnittelijan arjessa kun päivät saattoivat välillä venyä erilaisten projektien mukaan.

Yrityksen kasvun myötä myös asiakkaiden yhteydenottojen määrä käyttötukeen luonnollisesti kasvoi. Tämä johti siihen, että yrityksen tukihenkilöresursseja kasvatettiin, jolloin siirryin osaston vetovastuuseen. Pääsin suunnittelemaan perustettavalle osastolle prosessit, toimintamallit ja aikataulut sekä toimin myös äänitorvena eri osastojen välillä, koska ymmärrän koodarin sekä tavallisen ihmisen, eli asiakkaan kieltä. Silloin tällöin joudun edelleenkin toimimaan tulkkina esim. koodareiden ja asiakasvastaavien välillä.

Jossain vaiheessa löysin itseni konsultoimasta sekä suunnittelemasta myös asiakkaille toimintamalleja ja prosesseja hyödyntäen järjestelmäämme. Asiakasprojekteissa pääsin todella hyödyntämään teknistä osaamistani ja nautin saadessani olla ihmisten kanssa tekemisissä.

Työntekijänä olen aina ollut ahkera, itseohjautuva ja vastuullinen. Minulla on eteenpäin pyrkivä luonne, haluan jatkuvasti kehittyä ja oppia uutta.

Omaa taustaani koodarina olen pystynyt useasti hyödyntämään tehokkaasti eri tehtävissä. Pystyn tekemään itselleni työkaluja/skriptejä tehtävien hoitoon ja esim. käyttötuessa olen pystynyt säästämään kehittäjien aikaa sekä vaivaa etsimällä korjattavan paikan valmiiksi tai joskus jopa korjaamalla sen itse.

Nykyisessä toimenkuvassani varsinainen ohjelmointityö on jäänyt vähemmälle ja olenkin pyrkinyt ylläpitämään ammattitaitoani pienillä ohjelmointitehtävillä/-projekteilla töissä ja vapaa-ajalla.

Olen aina ollut halukas puuttumaan ongelmakohtiin ja ottanut vastuuta yhteisten asioiden hoitamisesta. Näin olenkin osin omatoimisesti ajautunut haalimaan itselleni tehtäviä osastosta riippumatta ja ajauduin hiljalleen takaisin kehityksen pariin.

Nykyisin toimin kehitysosaston päällikkönä, jossa vastuullani on reilun kymmenhenkisen kehitystiimin toiminnan ohjaaminen, tehtävien suunnittelu, määrittely ja aikataulutus sekä kehitysosaston tehtävien strategia- ja prosessisuunnittelu. Lisäksi toimin henkilöstön edustajana ja olen Maxtech:n johtoryhmän jäsen.

Esimiehenä olen huolehtivainen, suunnitelmallinen ja tarkka. Minulle tärkeää on tiimi, siinä olevat erilaiset ihmiset, heidän hyvinvointinsa ja vahvuuksiensa hyödyntäminen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Uraani on ohjannut eteenpäin vahva halu kehittää itseäni, yritystä ja ihmisiä ympärilläni. Parasta urallani Maxtech:ssa ovat olleet huikeat persoonat ja satunnaiset letkautukset, jotka ovat jääneet vuosien varrella mieleen ja elävät yhä yrityksemme arjessa.

Pidän työstäni Maxtech:lla, koska täällä saa aidosti vaikuttaa asioihin, kehittää itseään ja ennen kaikkea olla oma itsensä!