Maxtech toiminnan­ohjaus­järjestemä
ERP-järjestelmä tuo suoraviivaista tehokkuutta liiketoimintaprosessien hallintaan.

Toiminnanohjaus­järjestelmä eli ERP (Enterprise Resource Planning)

Liiketoimintaprosessien hallintaa helpottamaan kehitettyä järjestelmää kutsutaan toiminnanohjausjärjestelmäksi. Lyhenne ”ERP” tulee englanninkielen sanoista Enterprise Resource Planning.

Maxtechin toiminnanohjausjärjestelmä sulautuu osaksi yrityksen työkalupakkia ja toimii saumattomasti kaikkien yrityksen käyttämien järjestelmien ja ohjelmistojen kanssa. Parhaimmillaan ERP-järjestelmä on, kun se sulautuu yhteen kaikkien yrityksen käyttämien työkalujen kanssa tai korvaa niistä useita omilla toiminnoillaan.

Järjestelmä muodostaa toimivan kokonaisratkaisun, mikä helpottaa yrityksen liiketoimintaprosessien hallintaa ja säästää työtunteja niin kirjapidon, työnhallinnan, paikannuksen, henkilöturvan, työvuorosuunnittelun, työajanseurannan ja resurssienhallinnan puolella. Nämä kaikki ovat siis yhdistetty toiminnanohjausjärjestelmään, minkä käytön pystyy opettelemaan kuka tahansa.

Mitä Maxtechin toiminnanohjaus­järjestelmä pitää sisällään?

Maxtechin toiminnanohjausjärjestelmässä on niin sanottuja natiiviominaisuuksia runsaasti, joiden lisäksi järjestelmään pystytään tuomaan tiedot lähes kaikista suomalaisten yritysten käyttämistä tietohallintajärjestelmistä. Tutustu tarkemmin järjestelmän ominaisuuksiin.

Työnhallinta

Maxtechin ERP-järjestelmä sisältää kaikki tarpeelliset työkalut kokonaisvaltaiseen työnhallintaan. Työnhallintapalvelut ovat toimiva ratkaisu työllistäville organisaatioille ja yrityksille toimialasta riippumatta. Järjestelmä sulauttaa yhteen resurssien-, kaluston- sekä töidenhallinnan, helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi ja jättää yritykselle enemmän aikaa keskittyä ydinosaamiseensa.

Työajanseuranta

Nykyaikainen työajanseuranta mahdollistaa reaaliaikaisen työaikaliukumien, ylitöiden sekä liikkuvan työvoiman seurannan. Tuntilappujen sähköistys, TES-tulkinnat, palkka-aineisot sekä raportit ovat helposti nähtävissä suoraan järjestelmästä, ja niitä voidaan hyödyntää sellaisenaan laskutuksen tarpeisiin sekä palkanmaksuun. Järjestelmä mahdollistaa perinteisen leimauslaitteen lisäksi tuntikirjauksen mobiilisovelluksen sekä selainpohjaisen järjestelmän kautta. Sisään- ja uloskirjaukset toimivat sulavasti ristiin kaikkien laitteiden kesken.

Työvuorosuunnittelu

Helppokäyttöinen ja visuaalisesti miellyttävä käyttöliittymä työvuorosuunnitteluun helpottaa ja tehostaa esimiesten työtä. Oikeaoppisella työvuorosuunnittelulla varmistetaan työtekijöiden tasa-arvoisuus. Selkeys työvuorojen suunnittelussa ja selkeät työvuoroluettelot lisäävät työhyvinvointia. Pilvipohjainen työvuorosuunnittelujärjestelmä toimii saumattomasti yhteen työnhallinnan, TES-tulkinnan ja työajanseurannan kanssa.

Rakennusalan kulunvalvonta

Rakennusalan lakisääteinen kulunvalvonnan ilmoitusvelvollisuus työllistää useissa yrityksissä aivan liikaa. Maxtechin ERP-järjestelmä vähentää kulunvalvontaan kuluvaa aikaa ja tarjoaa helppokäyttöiset ratkaisut, joiden avulla velvoitteet hoituvat vaivattomasti. Työntekijätietojen kerääminen ja raportointi aina verottajalle saakka hoituvat suoraviivaisesti järjestelmästä. Järjestelmä muodostaa raportin työmaalla läsnäolevista henkilöistä ja mahdollistaa kulkulupien ja perehdytysten hallinnan.

Paikannuspalvelut

Maxtechin toiminnanohjausjärjestelmään sisältyy monipuolinen ja helppokäyttöinen paikannustietojen hallintajärjestelmä. Järjestelmä on räätälöitävissä helposti yrityksille ja organisaatioille toimialasta riippumatta. Työntekijöiden, työkaluston, ajoneuvojen ja jopa työkalujen reaaliaikainen paikannus automatisoidulla dokumentoinnilla ja raportoinnilla pienentävät työnjohdon työtaakkaa. Tämän lisäksi paikannuspalvelu auttaa huolehtimaan henkilöiden työturvallisuudesta kokonaisvaltaisemmin.

Automaattinen ajopäiväkirja

ERP-järjestelmään integroitu automaattinen ajopäiväkirja täyttää työnantajan sekä verottajan vaatimukset. Matkalaskujen tekeminen kaikista ajoista hoituu vain muutaman minuutin kuukausittaisella työpanoksella. Vähennä käsin tehtävää työtä ja seuraa ajoja luotettavammin ja tarkemmin. Voit unohtaa paperiset ajopäiväkirjat, hallitse sähköisiä ajopäiväkirjoja samassa järjestelmässä yrityksen liiketoimintaprosessien kanssa.

Henkilöturvapalvelut

Työsuojelu ja työntekijöiden työturvallisuus ovat keskeinen osa jokaisen yrityksen toimintaa. Ennalta määritetyt toimintatavat yllättävien tilainteiden, kuten työtapaturmien, sairaskohtausten ja uhkaavien tilanteiden osalta ovat kullanarvoisia. Automaattiset hälytykset, hätäkutsut ja puheyhteyden muodostaminen haastaviinkin oloihin ja tilanteisiin ovat asioita, joiden on oltava kunnossa. Maxtech henkilöturvapalvelu mahdollistaa kaikki nämä ominaisuudet yhtenä luotettavana ja helppokäyttöisenä kokonaisuutena. Yksin työskentelyyn turvaa tuovat henkilöhälytin sekä henkilöturvasovelluksen automaattiset tarkastusvälit, valmistumisajanseuranta ja hätäkutsut.

Räätälöidyt palvelut

Maxtech räätälöi palveluita asiakkaan tarpeiden mukaan. Esimerkiksi hiekoitus- ja aurauspäiväkirja on pihojen ja katujen kunnossapito toimialalle kehitetty ratkaisu. Palvelu hyödyntää GPS-paikannusta, tallentaen reitit ajankohtineen toiminnanohjausjärjestelmään. Palvelun avulla on helppo tarkastaa, missä, milloin ja mitä kunnossapitotöitä on tehty sekä kuka työn on tehnyt. Kysy meiltä räätälöidyistä ratkaisuista.

Integroi kaikki yrityksen tietojärjestelmät Maxtechin ERP-järjestelmään

Lähes jokaisella yrityksellä on useita järjestelmiä käytössään, usein nämä toimivat erillään eikä yhtenä toimivana kokonaisuutena. ERP-järjestelmä on puuttuva linkki eri järjestelmien väliltä. Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) mahdollistaa lähes kaikkien yrityksen käyttämien erillisten tietojärjestelmien yhdistämiseen yhteen työkaluun.

Oletko kiinnostunut

kuulemaan miten ERP-järjestelmä tehostaisi teidän toimintaa. Jätä meille yhteydenottopyyntö, niin me olemme sinuun yhteydessä!

Ota yhteyttä

Toiminnanohjauksen hyödyt pähkinänkuoressa

Säästää merkittävästi arvokasta työaikaa käsin tehtävistä kirjauksista ja tiedonkeruusta.

Mahdollistaa työaikakirjauksista TES-tulkitun palkka-aineiston muodostamisen automaattisesti.

Räätälöidään palveluna aina asiakkaan kulloisenkin tarpeen mukaan.

Sisältää valmiit rajapinnat tiedonsiirrolle talous- ja palkkahallinnon järjestelmiin.

Mahdollistaa sijaintitietojen ja työvaiheiden automaattisen dokumentoinnin.

Skaalautuu aina yrityksen henkilöstömäärän mukaan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Ota yhteyttä

Asiantuntijamme kertovat mielellään miten ratkaisujamme hyödynnetään eri toimialoilla. Jätä yhteystietosi, niin kerromme lisää.

Maxtech ERP tarjoaa tehokkuutta, kasvua ja kannattavuutta, työtä helpottavilla ratkaisuilla.

Moduulipohjainen toiminnanohjausjärjestelmämme sopii kaikille!

Käyttökokemuksia

Lue asiakkaidemme kokemuksia toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta ja hyödyistä.

Jurvelin Oy

Kokonaisvaltaista kiinteistöjen huolenpitoa tarjoava Jurvelin on oiva esimerkki siitä, miten monipuolinen toiminnanohjaus lisää kannattavuutta ja tehostaa yrityksen toimintaa. Yrityksen palvelutarjonnan ollessa erittäin laaja vaaditaan toiminnanohjausjärjestelmältä erittäin paljon. Maxtech toiminnanohjausjärjestelmä yhdistettiin osaksi laajan palvelutarjonnan (kiinteistöhuolta, LVI-palvelut, siivous, sähköasennukset, remontointi, viherylläpito, koneurakointi) omaavan yrityksen rutiineja, mikä on tuonut säästöjä ja lisännyt tehoja koko organisaatiossa.

Jurvelin Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Jurvelin kommentoi Maxtech ERP-järjestelmän tuomia hyötyjä:

”Henkilöstöhallintoon liittyvä erityinen hyöty meillä on, että kaikkien työntekijöiden koulutus- ja osaamisprofiilit on tallennettu järjestelmään. Kun jokin koulutus vanhenee niin järjestelmä hälyttää asiasta hyvissä ajoin ennakkoon. Meillä on yli 250 työntekijää, joten manuaalisesti näiden koulutusten hallinta olisi mahdotonta”

”Tärkeä yksityiskohta ja hyöty työnhallinnan osalta on se, että Maxtechin järjestelmä sisältää TES- ja ylityötulkinnat ja näin ollen turha käsityö voidaan jättää pois. Työmme yksinkertaistuu, nopeutuu ja kaikkien aikaa säästyy”

Lue Jurvelin Oy asiakastarina kokonaisuudessaan blogistamme: Monipuolinen toiminnanohjaus lisää kannattavuutta.

Uudenmaan Kuljetuspalvelut Oy

Ennen Maxtech ERP-järjestelmään siirtymistä Uudenmaan Kuljetuspalvelut käytti useita erillisiä järjestelmiä, joiden integrointi toisiinsa aiheutti usein ylimääräisiä haasteita. Tästä syystä, yhtiö päätti panostaa kaikki tarvittavat palvelut yhdistävään toiminnanohjausjärjestelmään. Nyt Maxtech on yhtiön toiminannanohjauksen kivijalka.

Uudenmaan Kuljetuspalvelut Oy:n henkilöstöpäällikkö Jari Qvick kertoi kokemuksiaan Maxtechin palveluita:

”Erillisten palveluiden ja osakokonaisuuksien tarjoajia on paljon. Meille tuottaa erityistä hyötyä se, että saamme kaikki tarvitsemamme palvelut yhden ja saman järjestelmän kautta. Maxtechin toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa ja tehostaa niin työntekijöiden kuin yrityksen johdonkin arkea.”

”Järjestelmän jatkuva kehittäminen on meille tärkeää. Muita tekijöitä, joita arvostan ovat Maxtechin kokonaisvaltaisen järjestelmän helppokäyttöisyys ja soveltuvuus liikkuvan työn tekijöille, läpinäkyvyys sekä se, että voimme personoida käyttöliittymää eri työntekijöidemme tarpeisiin”

Lue Uudenmaan Kuljetuspalvelut Oy:n asiakastarina kokonaisuudessaan blogistamme: Toiminnanohjauksen kokonaisratkaisu nosti tehokkuuden uudelle tasolle.

Laki velvoittaa työnantajaa

Onko matkalasku tehty oikein ja onko työajanseuranta viimeisimmän työaikalain (872/2019) mukainen? Helpottaisivatko automaattiset TES- ja ylityötulkinnat sinunkin työtäsi?

Liiketoimintaa hankaloittavat lakipykälät ja määräykset ovat jokaiselle yrittäjälle tuttuja juttuja. Toiminnanohjausjärjestelmän ollessa ajan tasalla ja pitäen huolen muun muassa edellä mainituista perusasioista, yrittäjäkin saa taas nukkua sunnuntaiyöt rauhassa.

 

ERP-järjestelmän tarjoamat tiedot helpottavat päätöksentekoa

Järjestelmän kootessa kasaan kaikkien yrityksen tietojärjestelmien tiedot ja luottaessa niistä ymmärrettävästi luottavia mittareita, on vaikeatkin päätökset perusteltavissa. Tiedon ollessa reaaliaikaista, voidaan päätöksiä tehdä huomattavasti nopeammin ja perustellusti.

Saadessasi tiedot kaikilta yrityksen sisäisiltä osastoilta reaaliajassa, säästyy työaikaa jokaiselta osastolta sekä yrityksen johdolta. Työajan säästö näkyy suoraan yrityksen tehokkuudessa ja tuloksessa.

Tyytyväisiä asiakkaitamme

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Maxtech ERP-järjestelmä tarjoaa tehokkuutta, kasvua ja kannattavuutta, työtä helpottavilla ratkaisuilla.