Etusivu / Työajanseuranta / Tuntilista
 

Tuntilista

Tuntilistojen teko on olennainen osa yrityksen tai organisaation työajanseurantaa sekä työvuorosuunnittelua. Työajanseuranta on velvoitettu laissa, joten sen tulee olla tarkkaa ja totuudenmukaista sekä työnantajan, että työntekijän kannalta.

Huolella tehty tuntilista sisältää kuitenkin enemmän, kuin pelkästään tehdyt työtunnit. Työajanseurannan ja eritoten palkanlaskennan tulee kuitenkin pystyä selvittämään tehdyistä työtunneista mm. seuraavat asiat:

  • Milloin ja mihin aikaan tunnit on tehty
  • Millä perusteella työtunneista laskutetaan
  • Ylityötunnit
  • Työaikalisät
  • Päivärahat
  • Kilometrikorvaukset
  • Ateriakorvaukset

 
Nämä asiat tulisi tietää, jotta työajanseurannan oikeellisuudesta ei tulisi erimielisyyksiä. Tuntilistojen perusteella voidaan myös varmistaa työaikalain vaatimuksien toteutuminen:

  • Työsuhteen molempien osapuolien pitää kyetä varmistamaan palkanmaksun oikeellisuuden
  • Työnantaja pystyy osoittamaan, että työntekijöiden tunnit eivät ylitä työaikalaine ylärajoja

Työajanseuranta

Maxtech työajanseuranta soveltuu kaikille toimialoille ja kaiken kokoisille yrityksille. Liikkuvan työn seuranta, liukuvat työaja, poissaolot ja lomat on huomioitu suoraan työaikakirjapidossa, palkka-aineistoissa ja raporteissa.

Tutustu tarkemmin Maxtechin työajanseurantaan >>

Klassisen tuntilistan täyttäminen vie aikaa

Tuntilistojen täyttämien toteutetaan yleisimmin kolmella tavalla:

1. Työntekijät kirjaavat tunnit paperiselle tuntilistalomakkeelle

2. Tuntilistasta on digitaalinen versio (esim. Excel-taulukko)

3. Tuntilistoille on digitaalinen työajanseurantajärjestelmä, joka toimii verkossa

Klassinen paperille täytettävä tuntilista toimii hyvin etenkin tilanteissa, joissa työnantaja luottaa työntekijöidensä rehellisyyteen tunteja kirjatessa. Se on kuitenkin nykypäivänä valitettavan työläs metodi ja tiedot on kuitenkin viime kädessä lyötävä erikseen johonkin palkanlaskentajärjestelmään dokumentoinnin varalta ja paperilappujen arkistointi tulee vaivalloiseksi pitemmällä tähtäimellä.

Excel-, Sheets- tai muiden digitaalisten tuntilistojen täyttäminen on miellyttävämpää, koska ne on helpompaa dokumentoida ja listoista saatavaa dataa on helpompaa käyttää myös muihin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi tilastointiin ja raportointiin.

 

Digitaalinen työajanseurantajärjestelmä säästää aikaa

Digitaaliset työnajanseurantajärjestelmät tuovat taas sen edun, että edellä mainitut tilastoinnit ja raportoinnit voidaan tulostaa heti siihen syötetyistä tuntilistoista ja muusta datasta. Tuntilistojen täyttäminen on vain yksi niiden aikaa ja rahaa säästävistä ominaisuuksista.

Varsinkin keskikokoisissa yrityksissä ja isoissa konserneissa olisi hyvä käyttää laadukasta työnajanseurantajärjestelmää, joka mahdollistaa tuntilistojen tekemisen ohella paljon muita työnajanhallintaan sisältyviä askareita. Kasvavissa yrityksissä on myös useita erilaisia toimenkuvia kenttätyöläisistä toimistotyöntekijöihin ja freelancereista aliurakoitsijoihin, joiden työnajanseuranta saattaa poiketa toisistaan huomattavasti.

Maxtech työajanseurantajärjestelmä mahdollistaa tarkkojen tuntilistojen laatimisen koko yrityksen sisällä ja sen ohella muun muassa palkanlaskennan, etätöiden hallinnan, dataan perustuvien raporttien laatimisen, sairas- ja vuosilomien hallinnan ja paljon muuta. Sillä ei ole väliä, onko yrityksessä 10, 50 tai 1000 työntekijää, järjestelmä skaalautuu vaivattomasti kaiken kokoisille organisaatioille.

Varaa ilmainen järjestelmän esittely

Kerro tarpeenne ja asiantuntijamme esittelee järjestelmän oleelliset ominaisuudet sinulle tai koko tiimillenne.

Varaa esittely