Tietoa henkilötietojen käsittelystä

 

 

Henkilötietojen keruu

Maxtech käsittelee henkilötietoja asiakassopimusten täytäntöönpanoa ja markkinointia varten. Asiakassopimusten täytäntöönpanoon liittyvät asiakastuki, laskutus ja muut sopimuksen mukaiset palvelut.

Keräämme tiedot ensisijaisesti suoraan sinulta, mutta voimme saada tietoa myös muista lähteistä. Näitä voivat olla esimerkiksi yritysten verkkosivut ja muut sijainnit, joista keräämme potentiaalisten asiakasyritysten yhteystietoja. Markkinointia varten keräämme vain yritystoimintaan liittyviä yhteystietoja – ei yksityishenkilöiden tietoja.

Maxtechin asiakastietorekisterissä on asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyvät tiedot yritysasiakkaidemme yhteyshenkilöistä sekä niistä yksityishenkilöistä, jotka ovat suorassa asiakassuhteessa kanssamme. Näiden henkilöiden osalta Maxtech toimii rekisterinpitäjänä asiakkuuteen liittyvien tietojen (nimi, työyhteystiedot) osalta.

Muiden järjestelmässä olevien henkilötietojen (kuten asiakasorganisaatioidemme työntekijöiden tietojen) osalta toimimme henkilötietojen käsittelijänä ja asiakasorganisaatio rekisterinpitäjänä.

Henkilötietojen käsittely

Varmistamme henkilötietojen turvallisen käsittelyn huomioimalla sekä fyysiset että inhimilliset tekijät sisäisessä ohjeistuksessa ja käytännöissä sekä välttämällä kaikkea tarpeetonta henkilötietojen käsittelyä. Palvelumme sijaitsevat turvallisissa konesaleissa Suomessa. Kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn sovellettavia käytäntöjä on kuvattu tarkemmin Maxtechin Tietosuojaa koskevissa ehdoissa sekä Tietoturvakäytännöissä.

Sinun oikeutesi

Sinulla on rekisteröitynä oikeus saada tietoa siitä, mitä henkilökohtaisia tietoja me käsittelemme ja miten. Käsiteltävistä henkilötiedoista ja rekisteröidyn oikeuksista löytyy ajantasainen kuvaus Asiakastietorekisterin tietosuojaselosteesta ja yhdistetystä rekisteriselosteesta.

Jos rekisterinpitäjä on asiakasorganisaatiomme, saat lisätietoa henkilötietojen käsittelystä kyseiseltä organisaatiolta.

Evästeet (cookies)

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme ja järjestelmissämme palvelun laadun kehittämiseen sekä yleisen tason kävijäseurantaan. Järjestelmissä joidenkin toimintojen oikea toiminta vaatii evästeiden sallimisen.

Lisätietoa

tietosuoja@maxtech.fi