Kaupunkien, kuntien ja liikelaitosten työnhallinta
Maxtech - ykkösratkaisu kaupungeille, kunnille ja liikelaitoksille työnhallintaanVaraa ilmainen esittely

Maxtechin ratkaisut kaupungeille, kunnille ja liikelaitoksille

Aiheuttaako työn kokonaisvaltainen hallinta ja työnjohdon ajan tasalla pysyminen haasteita? Onko palkanlisien laskenta työlästä ja virhealtista? Helpottaisiko ajoneuvojen reaaliaikainen sijaintitieto työnjohtoa? Toisiko kunnossapitokaluston reittihistoriatietojen saatavuus luotettavuutta mahdollisten vastuukysymysten todentamiseen?

Maxtechin työnhallintaratkaisujen kehityksessä on huomioitu kaupunkien, kuntien ja liikelaitosten erityistarpeet. Järjestelmän avulla hallinnoit tehokkaasti liikkuvia tiimejä, muuttuvaa työtä sekä keräät automatisoidusti tiedot kentältä. Helppokäyttöinen järjestelmä tehostaa työn tekemistä ja työnjohto pysyy aina tilanteen tasalla.

Keskeisiä ominaisuuksia

 

1. Työaikatiedot ja palkka-aineistot

 • Sähköistä tuntilaput ja kerää työaikatiedot leimauslaitteilla tai suoraan kentältä
 • Tukee useita työaikamalleja (mm. yleistyöaikaa ja toimistotyöaikaa)
 • Automaattinen KVTES-, TSTES- ja TTES-tulkinta laskee palkanlisät
 • Tunnit ja palkkarivit helposti hyväksyttävissä (tarpeen mukaan monivaiheisesti)
 • Palkka-aineistot siirrettävissä sähköisessä muodossa yleisimpiin palkanlaskentaohjelmistoihin

Työajanseuranta on yksi järjestelmämme kulmakivistä ja kokonaisuus on räätälöitävissä tarpeidenne mukaan.

2. Työlistojen ja keikkojen hallinta

 • Osoita työtehtäviä reaaliaikaisesti työntekijöille
 • Tiedät paljonko tehtävän suorittamiseen ja työvaiheisiin kuluu aikaa
 • Saat selkeän näkymän, että työt ja tehtävät tulee suoritettua

Tehosta liikkuvaa työtä reaaliaikaisella ohjauksella ja hallitse työtehtäviä luontivaiheesta laskutukseen.

3. Ajoneuvojen ja kaluston paikannus

 • Näet ajoneuvojen ja kaluston reaaliaikaiset sijaintitiedot kartalla
 • Ajoreitit, sijaintitiedot ja kohteessa käytetty aika tallentuvat järjestelmään myöhempää tarkastelua varten
 • Kunnossapidon hiekoitus- ja auraushistoria tarkasteltavissa jälkikäteen järjestelmästä
 • Kilometrikorvaukset, matkalaskut ja päivärahat muodostuvat vaivattomasti ajojen perusteella

Automatisoidun paikannusratkaisun avulla tehostat ajoneuvojesi käyttöä ja keräät tiedot kohteista vaivattomasti.

4. Varallaolot ja päivystykset

 • Luot ja jakelet varallaololistat joustavasti
 • Varallaolokorvaukset lasketaan automaattisesti
 • Hallitset ja muodostat laskutusaineistot päivystyskeikoista helposti

Varallaolojen ja päivystysten hallintaratkaisu mahdollistaa itsenäisen päivystystyön.

Työnhallinnan ykkösratkaisut kaupungeille, kunnille ja liikelaitoksille

1

Työajanseuranta ja työlistat

2

KVTES- , TSTES- ja TTES-tulkinta,
palkka- ja laskutusaineistot

3

Paikannuspalvelut

Maxtech-tuotepaketit kunnille, kaupungeille ja liikelaitoksille

Esimerkkihinnat 40 henkilön työnhallintaratkaisuista, alv. 0%

Tuotepaketti 1.
Tuotepaketti 2.
Tuotepaketti 3.
Hinnoittelu

4,25 €

kk / käyttäjä

6,40 €

kk / käyttäjä

11,90 €

kk / käyttäjä
Leimauslaite
Android & iOS mobiilisovellus
Työajanseuranta
Työlistat
Varallaolot
TES-tulkinta, lisäpalkkarivit ja palkka-aineistot™
Laskutusrivit ja -aineistot™
Ajoneuvo­paikannus™ Lisätuote Lisätuote Lisätuote
Hiekoitus- ja aurauspäiväkirja™ Lisätuote Lisätuote Lisätuote
Varaa esittely Varaa esittely Varaa esittely

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Asiantuntijamme kertovat mielellään miten ratkaisujamme hyödynnetään kaupunkien, kuntien ja liikelaitosten työnhallinnassa.

Varaa esittely

Kartoitetaan yhdessä tarpeesi ja esittelemme miten tehostat työnhallintaasi. Saat halutessasi kokeilla järjestelmää maksutta.
VARAA ESITTELY