Maxtech Pro -työajanseurantajärjestelmä on nyt mahdollista hankkia myös minikilpailutuksella valmisohjelmistona Hanselin dynaamisessa hankintajärjestelmässä (DPS). Julkista hankintaa tekevälle asiakkaalle tämä tarkoittaa helpompaa, nopeampaa ja ketterämpää väylää hankkia julkisen sektorin erikoistarpeisiin rakennettu työajanseurannan valmisohjelmisto.

 

Hyväksyminen Hanselin puitesopimustoimittajaksi on meille suuri kunnia ja osoitus siitä, että määränpäämme rakentaa asiakaslähtöinen työn johtamisen ja hallinnoinnin työkalu on onnistunut erinomaisesti. Olemme saaneet palvella jo lukuisia julkisen sektorin asiakkaita, minkä ansiosta osaamme ottaa järjestelmässämme ja sen toimittamisessa huomioon julkisen toimialan erikoistarpeet.

Puitesopimustoimittajaksi hyväksyminen onkin hyvää jatkumoa toimialatuntemuksellemme. Puitejärjestelyn piirissä oleva työajanseurantajärjestelmämme tarjoaa julkisen sektorin toimijoille valmisohjelmiston, jossa on otettu nimenomaan julkishallinnon arki huomioon. Se sisältää muun muassa helpot ja monipuoliset kirjaustavat, reaaliaikaisen ja läpinäkyvän raportoinnin sekä kattavat integraatiomahdollisuudet muihin järjestelmiin. Järjestelmä ottaa huomioon myös erilaiset työehtosopimukset sekä työajat ja palkkausmallit aina kokoaikaisesta arjen toimistotyöstä viikon jokaisena päivänä tehtävään osa-aikaiseen kolmivuorotyöhön.

Valmisohjelmisto – valmiiksi räätälöity, kevyempi käyttöönotto

Millaisia ominaisuuksia järjestelmät tarjoavat? Millaisia ominaisuuksia organisaationi tarvitsee? Entä mitkä näistä ominaisuuksista ovat ehdottoman tärkeitä, mitkä taas plussaa? Muun muassa nämä ovat tärkeitä kysymyksiä hankintaa suunniteltaessa ja vaatimustasoa määriteltäessä.

Ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi ohjelmiston käyttöönottoon ja hintaan. Mitä enemmän ominaisuuksia lisätään pakollisten listalle, sitä todennäköisempää on, että valmisohjelmistot eivät vastaa vaatimuksiin. Tällöin vaihtoehdoksi jää kehitysprojekti, jonka aikana organisaatiolle rakennetaan vaadituilla ominaisuuksilla varustettu järjestelmä. Lopputulos on yksilöllinen, mutta usein jopa puolet kalliimpi ja käyttöönotto raskaampi.

Toimialan tarpeisiin valmiiksi rakennetut valmisohjelmistot ovatkin hyvä vaihtoehto, kun budjetti ja aikataulu asettavat rajoitteita toteutukselle. Maxtech Pro -työajanseuranta julkistoimijoille on varustettu ominaisuuksilla, joita käytetään erityisesti julkisella sektorilla. Hyvä esimerkkejä näistä ovat valtion virka- ja työehtosopimuksen huomioon ottaminen palkka- ja tuntihallinnassa sekä monipuoliset integraatiomahdollisuudet laskutusjärjestelmiin, jotka suoraviivaistavat niin valmisohjelmiston käyttöönottoa kuin arkista käyttöä.

Mikä on DPS ja minikilpailutus?

Dynaaminen hankintajärjestelmä eli DPS on digitaalinen hankintajärjestelmä, jossa toimittajavalinnan voi tehdä yhteishankinnassa mukana olevien Hanselin puitesopimustoimittajien minikilpailutuksella. Mukana on siis vain toimijoita, joiden soveltuvuuden ja laadun Hansel on jo varmistanut. DPS helpottaakin hankinnan tekijän työkuormaa kahdella tavalla: se poistaa mahdollisesti hyvinkin haastavan taustatutkimuksen asiakkaan harteilta, ja kilpailutus ja hankinta tapahtuvat yhden toimijan kautta keskitetysti.

Hansel Oy keskittää yhteishankinnat

Hansel Oy on voittoa tavoittelematon julkishallinnon yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa keskitetysti kymmeniä yhteishankintoja vuosittain. Yhtiön omistavat valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto, ja sen toiminta perustuu Hansel-lakiin. Hanselin varmistaa puitesopimustoimittajiensa soveltuvuuden ennen sopimuksen tekemistä, ja se valvoo puitesopimustoimittajiensa toimintaa koko sopimuskauden ajan. Asiakkaita voivat olla esimerkiksi kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset, hyvinvointialueet, korkeakoulut sekä muut valtiolliset ja kunnalliset toimijat.