Visuaalinen näkymä kohteesta nostaa yrityksen perehdytys- ja opastusprosessiin täysin uudelle, modernille tasolle. Se auttaa hahmottamaan kohteen yksityiskohdat helpommin, välittämään tietoa tehokkaammin sekä parantamaan työn laatua. Tämä sujuvoittaa huomattavasti myös itsenäistä työhön perehtymistä. Mikä parasta, kaikkia kohdetietoja voidaan hallita ja jakaa yhdessä digitaalisessa sovelluksessa.

Tämän uuden ominaisuuden asiakkaillemme tarjoaa Visuon: tamperelainen ohjelmistoyritys, joka tarjoaa helppokäyttöisen mobiiliohjelmiston henkilöstön taitojen jatkuvaan parantamiseen. Se tuo visuaaliset 360-työympäristöt osaksi yritysten työnohjausta tarjoamalla mahdollisuuden hyödyntää älykkäitä ja informatiivisia sisältöjä uudella, visuaalisella tavalla.

Alan ammattilaisten tuottama perehdytyspalvelu vapauttaa esimiesresursseja,
nostaa työn laatua ja laskee reklamaatioiden määrää

Visuon toimii suoraan linkitettynä Maxtechin työkohdeohjeistuksessa. Linkkiä klikkaamalla käyttäjälle avautuu kohteesta helppokäyttöinen 360-näkymä, jonka huomiokohdat sisältävät lisää tietoa työvaiheista, työturvallisuudesta, työtarvikkeista ja muista kohteessa työskentelyyn liittyvistä asioista. Samaa ominaisuutta on helppo hyödyntää myös ensimmäistä kertaa kohteessa vierailevien työntekijöiden perehdyttämiseen ja yritysvieraiden esittelytilaisuuksiin.

  1. Helpota perehdyttämistä. Visuaalinen 360-näkymä nopeuttaa ja helpottaa kohteeseen tutustumista sekä tarjoaa mahdollisuuden jäsentää enemmän tietoa selkeämmäksi kokonaisuudeksi.
  2. Ylitä kielimuuri. Visuaalisen kerronnan avulla yhteisen kielen löytyminen tuottaa merkittävästi vähemmän haasteita ja mahdollistaa näin tietojen välittämisen helpommin.
  3. Tehosta tuottavuutta. Kohteeseen tutustuminen ennalta vähentää virheitä, nopeuttaa kohteessa liikkumista ja tehostaa työn suorittamista.
  4. Kevennä päivitystyötä. Mitä tiiviimmin tietoa täytyy päivittää, sitä tärkeämpää on, että tiedot ovat digitaalisesti päivitettävissä yhdessä kohteessa. Ei enää manuaalisia, virheellisiä ja paljon työtä vaativia perehdytyskansioita!
  5. Jaa tietoa ketterämmin. Visuaalinen näkymä tiloihisi on helposti saatavilla missä tahansa. Määrittelemäsi henkilöt pääsevät tutustumaan kohteeseen turvallisesti ja itsenäisesti – aikaan ja paikkaan katsomatta.

Siivousalalla ja kiinteistöhuollossa visuaaliset työkalut helpottavat perehtymistä

Henkilöstön osaaminen ja kohdekohtaisen tietotason ylläpitäminen ovat merkittäviä tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Samalla ne luovat myös pullonkauloja, jos henkilöstöä vaihtuu tiiviisti, keikkatyöntekijöitä on paljon, perehdytys on käytännössä jatkuvaa ja tietoa täytyy päivittää usein.

Siivousalalla ja kiinteistöhuollossa tämä on arkipäivää. Jokainen kohde on omanlaisensa, ja muutokset ovat yleisiä. Usein tietoa täytyy olla saatavilla useammalla kielellä. Kohteen avaaminen visuaalisesti voikin tehostaa kohteeseen tutustumista ja työn suorittamista merkittävästi myös silloin, kun kielimuuri asettaa haasteita. Samalla voidaan heittää hyvästit tulostetuille perehdytyskansioille, sillä kaikki tieto on kootusti yhdessä sovelluksessa ja kulkee näin mukana käyttäjiensä taskussa missä tahansa.

  • Visuaalisuus on universaali kieli, jonka avulla jaat ajantasaista tietoa enemmän ja nopeammin kuin yhdelläkään perehdytyskansiolla.
  • Perehdytysmateriaaleja on helppo pitää ajan tasalla. Ne myös kulkevat aina niitä tarvitsevien henkilöiden taskussa mukana missä tahansa.
  • Kun kohdekohtaiset perehdytysmateriaalit on keskitetty, on organisaation yhteisten toimintatapojen välittäminen kenelle tahansa helpompaa.
  • Töiden suorittaminen tehostuu ja työntekijän jännitys laantuu, sillä kohteeseen on helppo tutustua jo etukäteen.

Teollisuudessa visuaalinen näkymä mahdollistaa esittelyt ja tutustumisen etänä

Visuaalinen näkymä helpottaa merkittävästi teknisiin tiloihin ja huollettaviin kohteisiin tutustumista sekä huoltokeikkoihin valmistautumista. Työntekijä pääsee ketterämmin kiinni työtehtäviinsä, osaa liikkua tilassa sujuvammin, pystyy suunnittelemaan työn vaiheita tarkemmin ja voi varautua mahdollisiin poikkeuksellisiin ympäristöihin jo ennalta.

Mitä enemmän kohteessa ollaan tekemisissä erilaisten laitteiden ja turvallisuuden kanssa, sitä merkittävämmäksi nousevat myös turvallisuuskysymykset. Visuaalisen 360-näkymän ansiosta tämä kaikki luonnistuu helpommin ja tehokkaammin.

Näkymä mahdollistaa tutustumisen kohteeseen jo ennakkoon, minkä ansiosta pystytään muun muassa valitsemaan huollettavaan kohteeseen soveltuvat työkalut ja tarvikkeet. Myös liikkuminen tiloissa tehostuu, sillä huoltohenkilö tietää jo saapuessaan, missä mikin on.

Moni yritys järjestää nykyään esittelyjä tehdastiloihinsa etänä. 360-näkymän ansiosta kohteeseen voidaan tutustua missä tahansa ilman erillisiä turvallisuusjärjestelyjä.

Työvuorosuunnittelun ja työn hallinnan uusi ulottuvuus

360-näkymä tarjoaa työvuorosuunnitteluun, kohteiden ohjaamiseen ja työn hallintaan täysin uudenlaisen ulottuvuuden. Hyvä suunnittelu ja huolellinen ohjeistus selkiyttävät työtehtäviä ja laatuodotuksia merkittävästi vähentäen virheiden mahdollisuutta. Samalla ne parantavat työtyytyväisyyttä poistamalla monimutkaisista ja vanhentuneista ohjeistuksista johtuvia epäselvyyksiä.

 

Tutustu tarkemmin myös Visuonin ratkaisuihin: https://visuon.com/s/fi/