Max Technologies Oy:n vuosi 2023 on ehtinyt jo hyvään vauhtiin, ja vuosi 2022 on saatu lukujenkin valossa pakettiin, joten nyt on erinomainen hetki katsahtaa menneeseen sekä tähytä tulevaan toimitusjohtajamme Mikko Ängeslevän kanssa.

Liiketoimintamme kasvu kiihtyi erityisesti vuoden 2022 jälkipuoliskolla. Liikevaihtomme kasvoi 9,7 % yltäen noin 2.24 milj. euroon. Käyttöoikeusmaksutulomme (ARR) puolestaan kasvoi 12,1 % muodostaen 88,2 % liikevaihdostamme. Haastavasta kustannuskehityksestä huolimatta saimme säilytettyä käyttökatteemme kohtuullisena pidettävällä 9,3 % tasolla ja saavutimme rule of forty -periaatteen mukaan pisteluvun 21,4.

Uudistusten vuosi

Vuoden 2022 aikana jatkoimme uudistetun strategiamme toteutusta ja saavutimme siinä lukuisia merkittäviä virstanpylväitä. Vuoden aikana käynnistimme kokonaan uuden liiketoiminnan, Maxtech Easyn, ja uudistimme sen myötä palvelutarjoamaamme selkeästi eri kohderyhmiä varten. Maxtech Pro:n osalta asiakasmäärämme kasvoi kaikissa kohdetoimialasegmenteissä ja vahvistimme asemaamme erityisesti julkisen sektorin, teollisuuden sekä kiinteistöpalvelualan toimialoilla.

Järjestelmäkehityksen osalta toteutimme koko järjestelmämme toimintalogiikkaa uudistavan käyttäjäoikeuksien hallinnan uudistuksen, minkä koimme välttämättömäksi toimenpiteeksi ratkaisujemme käytettävyyden kehittämiseksi erityisesti suuria asiakasorganisaatioita ajatellen.

Hatunnosto henkilöstölle

Maxtech:n toiminta nojaa vahvasti arvoihin, ja uskomme, että ensiluokkainen asiakaskokemus rakentuu aina parhaan mahdollisen henkilöstökokemuksen kautta. Maxtech:n johtoryhmä muotoilikin vuonna 2022 ydinarvojemme tueksi julkisen henkilöstölupauksen, joka takaa työ- ja yksityiselämän sujuvan yhteensovittamisen sekä mahdollisuuden niin oppia, kehittyä kuin edetä omalla uralla, mutta myös vaikuttaa ja päättää omaa työtä koskevista asioista. Henkilöstölupauksemme toimii jatkossa merkittävänä ohjenuorana niin jatkuvalle kehittymisellemme erinomaisena työpaikkana kuin pyrkimyksissämme kohti entistäkin laadukkaampaa henkilöstöjohtamista.

Osana kiitostamme henkilöstömme sitoutuneisuudesta ja upeasta työsuorituksesta laajensimme myös ainutlaatuisia henkilöstöetujamme yhteistyössä ulkoisten kumppaneidemme kanssa.

Hallittuun kasvuun

Nyt tavoitteenamme on toteuttaa viimeisetkin strategiakauden kehitystavoitteemme. Niiden myötä tulemme julkaisemaan lukuisia järjestelmämme käytettävyyttä parantavia uudistuksia sekä ydintuotteisiimme kokonaan uusia ominaisuuksia.

Vallitsevasta maailmantilanteesta johtuen liiketoimintaympäristömme on edelleen jossain määrin poikkeustilassa, mutta kotimaisten b2b-markkinoiden korona-ajan jälkeinen digitalisaation kehitysloikka tarjoaa meille suotuisan toimintaympäristön, jossa tavoittelemme hallittua kasvua myös vuonna 2023.