Maxtechin liiketoiminnan kasvu jatkui vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuolikkaalla. Liikevaihtomme kasvoi 12,4 % yltäen H1:llä noin 1,22 milj. euroon. Käyttöoikeusmaksutulomme (ARR) puolestaan kasvoi 14,1 % muodostaen yli 90 % liikevaihdostamme. Liiketoimintaympäristön haastavasta kustannuskehityksestä huolimatta saimme kehitettyä käyttökatettamme 10,5 %:iin kohti tulosohjeistuksemme mukaista tasoa ja rule of forty -periaatteen mukainen pistelukumme kehittyi 5 yksikköä tasoon 26,4.

Uudistusten vuosi

Vuoden 2023 aikana siirryimme käynnissä olevan strategiajaksomme viimeistelyyn suunnitelman mukaisin kehitystoimin ja resursoinnein.

Maxtech Pro:n asiakasmäärä jatkoi vahvaa kasvuaan kaikissa kohdetoimialasegmenteissämme ja vahvistimme asemaamme kasvattaen markkinaosuuttamme kiinteistöpalvelualan, julkisen sektorin ja teollisuuden lisäksi myös rakennusalalla. Uusi pienyrityssegmenttiin kohdennettu Maxtech Easy -liiketoimintamme on otettu markkinoilla hyvin vastaan. Sen osalta asiakashankintamme koostui täysin omatoimisen rekisteröitymisen ja ostamisen palvelumallilla tavoitetuista asiakkuuksista.

Järjestelmäkehityksen osalta toteutimme ydintuotteisiimme lukuisia ominaisuuslaajennuksia ja käytettävyysparannuksia. Haastavasta tietoturvauhkien ja -riskien ympäristöstä johtuen, sekä palvelumme saavutettavuuden varmistamiseksi, suoritimme järjestelmillemme myös merkittävästi tavanomaista laajemman tietoturva-auditoinnin.

Erityiskiitos henkilöstölle

Maxtechin liiketoiminnan kehittyminen ei olisi mahdollista ilman sen omistautunutta, ammattitaitoista ja yhteen hiileen puhaltavaa tiimiä. Yrityksemme arvoihin ja henkilöstölupaukseen kuuluvat edelleen keskeisinä asioina joustavuus sekä työ- ja yksityiselämän sujuva yhteensovittaminen. Lisäksi tulemme jatkossakin panostamaan määrätietoisesti jokaisen mahdollisuuksiin oppia, kehittyä ja edetä urallaan omien tavoitteidensa mukaisesti.

Henkilöstöstrategiamme osana ovat ainutlaatuiset henkilöstöedut ja palkitseminen, joiden laajentaminen ja kehittäminen jatkuu edelleen.

Kestävää kasvua

Vuoden 2023 jälkimmäisellä vuosipuolikkaalla pyrimme toteuttamaan viimeisetkin strategiakauden kehitystavoitteemme ja niihin liittyvät toimenpiteet. Niiden myötä tulemme julkaisemaan lukuisia järjestelmämme ydintuotteiden laajennuksia, joiden avulla ratkaisumme tarjoavat asiakasorganisaatioillemme yhä parempaa kilpailuetua heidän omassa ydinliiketoiminnassaan.

Haastavan taloustilanteen vuoksi kohdetoimialasegmenttiemme kasvuvauhti on jonkin verran hidastunut. Näkemyksemme mukaan kotimaisten organisaatioiden työnhallinnan viitekehys tarjoaa kuitenkin edelleen suotuisan toimintaympäristön liiketoimintamme sekä palvelutarjoamamme skaalautumisen kehittämiselle sekä kestävän kasvu-uran vakiinnuttamiselle. Kaiken tämän keskiössä ovat vastuullisuus osana b2b-liiketoimintaa sekä laadukkaan ja luotettavan ohjelmistopalvelun asiakashyödyt. Tulemme vahvistamaan niitä myös osana strategiatyötämme tulevalle strategiajaksolle.