– Automaattisen ajopäiväkirjan toiminta perustuu GPS-paikkatietoon, jonka avulla se kirjaa ajot automaattisesti ja tehostaa näin arjen työtä, kun aikaa jää enemmän muuhun.

– Muodostuneita ajoja voidaan tarkastella niin sovellukselta kuin erillisen raportin kautta, mutta myös karttanäkymässä joko reaaliajassa tai halutulla aikavälillä. Tämä antaa todella hyvän tilannekuvan työn johtamisen tueksi erityisesti runsaalle ajoneuvokalustolle, Impiö toteaa.

Automaattisen ajopäiväkirjan taustalla lujaa asiantuntemusta

Impiö on työskennellyt Maxtechin palveluksessa 10 vuotta, josta yli puolet myynnin ja käyttöönoton parissa. Nykyisin työhön kuuluu enemmän myyntiä, vaikka joitakin käyttöönottoprojektejakin tulee toteutettua.

– Ensimmäinen kauppani Maxtechilla 10 vuotta sitten koski itseasiassa juuri Automaattista ajopäiväkirjaa, mutta matkan varrelle on mahtunut muutakin. Mikäli mukaan luetaan paikannus laajemmin, niin suurin kauppani on käsittänyt lähemmäs 400 laitetta.

Ennen Maxtechia Impiö työskenteli yli 20 vuotta Elektrobitilla, joten tekniikka on tullut tutuksi ja siitä on kokemusta pitkältä ajalta.

– Insinöörikoulutukseni ja työtaustani ohella myös yleinen elämänkokemus on antanut yhtä ja toista työhöni. Siitä on ollut hyötyä sillä ajoneuvo- ja kalustopaikannusratkaisumme voivat olla käytössä hyvin monipuolisissa laitteissa. Näitä voivat olla esimerkiksi huoltoyritysten pyöräkuormaajat, tiekarhut, trukit ja traktorit, mutta myös henkilöautot ja jopa mopot ja peräkärryt.

Työnjohdon verraton apuri

Teknisen osaamisen ohella Impiölle on asiakastuntemuksen kautta karttunut ymmärrystä niin yritysten kuin kaupunkien ja kuntien tarpeista. Kantava ajatus Maxtechin ajoneuvo- ja kalustopaikannusratkaisujen tuoteperheen taustalla on hänen mukaansa myös eräs niiden selkeimmistä hyödyistä: työn johtamisen tuki.

– Esimerkiksi Automaattisen ajopäiväkirjan suunnittelussa ja kehittämisessä on täytynyt osata asettua asiakkaan asemaan ja pohtia sitä, miten ajoneuvokalusto on kaiken kaikkiaan tehokkaimmillaan. Ratkaisun tehokkuus konkretisoituu esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, kun ajoneuvoja ja työntekijöitä on paljon liikkeellä ja lähin resurssi täytyy saada äkkiä jonnekin.

Sen lisäksi, että Automaattinen ajopäiväkirja tehostaa työn hallintaa, se on Impiön mukaan kehitetty lain vaatimusten mukaisesti ja näin ollen tukee velvoitteiden täyttämistä, jolloin yrittäjä ei joudu suotta ongelmiin.

– Yksinkertaisin esimerkki on yrityksen yhteiskäyttöauto, johon sijoitettua NFC-tarraa mobiilisovelluksella leimaamalla kirjaudutaan ajoneuvon kuljettajaksi. Automaattinen ajopäiväkirjamme täyttää verottajan vaatimuksen kuljettajakohtaisesta ajopäiväkirjasta. Tiedän tapauksia, joissa verotarkastaja on kuullut, että käytössä on Maxtechin ratkaisu ja todennut välittömästi, että ”aijaa, asia kunnossa”.

– Ajot on toki mahdollista eritellä ajoluokkien mukaan paikantimen keinukytkimellä esimerkiksi työ- ja yksityisajoiksi, Impiö lisää.

Automaattinen ajopäiväkirja taipuu notkeasti suurenkin kalustomäärän tarpeisiin.

– Siinä on kysymys lähinnä skaalaamisesta. Olipa yrityksellä kalustossaan kymmeniä tai jopa satoja ajoneuvoja, Maxtechin ratkaisun turvin voi nukkua yönsä rauhassa, Impiö vakuuttaa.

Yllättäviä lisähyötyjä

Oman mielenkiintoisen osa-alueensa muodostavat ne seikat, jotka Automaattisen ajopäiväkirjan ominaisuuksissa voidaan liittää turvallisuuteen.

– Jos kuljettaja esimerkiksi ajaa ylinopeutta tutkaan tai on osallisena onnettomuudessa, sovelluksella voidaan osoittaa, mitä nopeutta on ajettu.

– Lisäksi olen kuullut ainakin kahdesta sen kaltaisesta tapauksesta, joissa on varastettu esimerkiksi paku täynnä kalliita rakennustyökaluja, ja kun rosvot ovat saapuneet pihaansa, he ovatkin saaneet poliisit välittömästi vieraisille. Näissä tapauksissa uhrit ovat heti varkauden huomattuaan ilmoittaneet siitä poliisille, ja varkaat on saatu paikannuksen ansiosta verekseltään kiinni.

Vastaavasta periaatteesta on Impiön mukaan konkreettista hyötyä myös vähemmän dramaattisissa yhteyksissä.

– Järjestelmämme voidaan asettaa antamaan hälytyksiä sen mukaan, jos ajoneuvo saa liikkua vain tietyllä alueella tai aikavälillä, tai sen on kiellettyä kulkea jollakin toisella. Hälytys voidaan asettaa molempiin suuntiin ja määrittää esimerkiksi maan rajojen mukaan. Järjestelmä voi myös esittää vaatimuksen siitä, että tietylle alueelle meno raportoidaan.

Molemminpuolista läpinäkyvyyttä

Impiö toteaa, että Automaattinen ajopäiväkirja on monissa tapauksissa toiminut luottamuksen rakentajana.

– Asia voi olla niinkin päin, että työntekijällä on huoli siitä, epäileekö työnantaja häntä väärinkäytöksistä. Kun sovelluksen avulla tiedetään, millä tavoin ajoneuvoa on ajettu, myös työntekijä voi olla rauhallisin mielin.

Impiö toteaa, että kokonaisuutena jo pelkällä sovelluksen käyttöönotolla voi olla todella merkittävä ympäristövaikutus.

– Jos ajoja seurataan Automaattisen ajopäiväkirjan kaltaisella järjestelmällä ja kokonaiskuva yrityksen ajoneuvokalustosta saadaan koostettua reaaliaikaiseen karttanäkymään, se tyypillisesti karsii turhia ajoja. Jo silläkin on toki positiivinen vaikutus ympäristölle, että järjestelmä auttaa välttämään tarpeettomia ajoja.

Impiö kuitenkin tähdentää, että Automaattista ajopäiväkirjaa ohjeistetaan aina käyttämään vastuullisesti ja työelämän tietosuojapelisääntöjen mukaisesti.

– Me ymmärrämme, mitä tulee ottaa huomioon, ja milloin kannattaa käydä esimerkiksi muutosneuvotteluja ja sopia organisaatiossa sovelluksen käytöstä.

Automaattinen ajopäiväkirja on monipuolinen ratkaisu

Impiö kertoo, että Maxtechin Ajopäiväkirja on otettavissa käyttöön monissa eri laajuuksissa.

– Kevyin on Google Maps -tyyppinen versio, jossa on käytännössä kartalla pisteet A ja B, mutta joka ei kuitenkaan käytä paikannusta. Siinä järjestelmä laskee lyhimmän reitin ja korvauksen sen mukaan. Tämä versio soveltuu harvoin ajavalle, joka ei tarvitse tarkkaa reittiä.

– Toisessa ääripäässä järjestelmä muodostaa matkalaskulle automaattisesti päivärahan ja pisimmilleen vietynä siirtää sen palkka-aineistoihin.

Impiö mainitsee, että Automaattista ajopäiväkirjaa voidaan käyttää kätevällä kännykkäkäyttöliittymällä ja ohjelmisto sisältää monia hyödyllisiä toimintoja.

– Matkalaskulle voidaan skannata kuitteja samasta liittymästä, ja ajoja voidaan kohdistaa kustannuspaikoille ja asiakkaisiin, jolloin kustannus saadaan nostettua laskutuksen perusteeksi.

Impiö kertoo, että Automaattinen ajopäiväkirja istuu sulavasti Maxtechin laajempaan työnhallinnan ratkaisujen kokonaisuuteen ja on osa jatkuvasti kehittyvää tuoteperhettä.

– Ajopäiväkirja integroituu myös muihin työnjohtoa tukeviin ratkaisuihin sekä henkilöstöpuolen työnhallintaan. Lisäksi teemme kaiken aikaa sellaista jatkokehitystä, jolle tunnistamme asiakkaiden kertoman pohjalta isossa kuvassa tarvetta. Erityisesti toteutamme sitä lain vaatimusten mukaan, Impiö tähdentää.

Tutustu Automaattiseen ajopäiväkirjaan tarkemmin: