Etusivu / Työajanseuranta / Kokonaistyöaika
 

Kokonaistyöaika

Kokonaistyöaikasopimus tai kokonaispalkkaus on työsopimusmuoto, joka löytyy työaikalain poikkeuksien joukosta. Palkkaustapaa sovelletaan esimerkiksi luovilla ja akateemisilla aloilla sekä ylimmässä yritysjohdossa ja heidän läheisimpiin alaisiinsa, jotka vastaavat korkean vastuun tehtävistä.

 

Kokonaistyöaika pähkinänkuoressa:

  • Ei perinteistä työajanseurantaa
  • Ei erillistä loma-aikaa
  • Ei erillisiä lisäkorvauksia (esim. ylityöt, sunnuntailisät jne.)

 
Kokonaistyöajalla työskentelevä voi päättää itse oman työaikansa tilanteen mukaan sovitun työtuntimäärän rajoissa, mutta silloin esimerkiksi ylitöistä tai muista lisistä ei makseta erillisiä työaikaan perustuvia lisäkorvauksia, vaan palkka on aina kiinteä kuukausittain.

Palkanlisät on sisällytetty kokonaispalkkasopimukseen laskemalla esimerkiksi yrityksen työaikakeskiarvoja. Vastaavasti myös lyhemmän työpäivän tekeminen ei vaikuta palkkaan alentavasti.

Miten palkka muodostuu kokonaistyöaikasopimuksessa?

– Kiinteä palkka kuukausittain

– Mahdolliset henkilökohtaiset lisät

– Kokonaispalkkalisä kattaa työaikalain alaiset korvaukset

 
Kokonaispalkkalisä sisältää kiinteänä summana muun muassa:

– Ilta- ja yölisät

– Lauantai- ja pyhäpäivälisät

– Vaativan tehtävän korvaukset

– Työajan joustavuuden korvaukset

Työajanseuranta

Maxtech työajanseuranta soveltuu kaikille toimialoille ja kaiken kokoisille yrityksille. Liikkuvan työn seuranta, liukuvat työaja, poissaolot ja lomat on huomioitu suoraan työaikakirjapidossa, palkka-aineistoissa ja raporteissa.

Tutustu tarkemmin Maxtechin työajanseurantaan >>

Työntekijöiden kokonaistyöajanseuranta

1.1.2020 voimaan astui uusi työaikalaki, jonka tarkoituksena on vastata paremmin työelämässä viime vuosina tapahtuneisiin mullistuksiin etätyön ja liukuvien työaikojen lisääntyessä. Tämä tarkoittaa käytännössä, että jokainen Suomessa operoiva yritys joutuu lainvoimaisesti seuraamaan kaikkien työntekijöiden kokonaistyöaikaa. Siirtymä toteutui 1.1.2021. Miten työaika sitten nykyään lasketaan?

  • Jokaisen työntekijän työajalle asetetaan ylärajat, johon lasketaan kaikki työhön käytetty aika.
  • Työaikaan lasketaan myös aika, jolloin työntekijällä on velvollisuus olla työpaikalla tai työnantajan käytettävissä esimerkiksi päivystystapauksissa.
  • Uuden työaikalain mukaan kokonaistyöaikaan lasketaan siis säännöllinen työaika, lisä-, yli- ja hätätyöt, työn aloittaminen ja lopettaminen ja liukumasaldoihin ohjautuva työaika.
  • Kokonaistyöajan seuranta kattaa siis myös liukuvat ja joustavat työajat ja jaksottaiset työt.
  • Ylityötuntien enimmäismäärä jäi uuden työaikalain ulkopuolelle, mutta työajalle tuli maksimäärä.

 
Lue tarkemmin uudesta työaikalaista blogistamme.

Uuden työaikalain mukaan myös kokonaistyöaikasopimuksella työskentelevien henkilöiden työaikaa tulee seurata. Maxtech:n työajanseurantaratkaisu mahdollistaa 100% uuden työaikalain mukaisen työajanseurannan ja työaikakirjanpidon.”

Joustavakin työajanseuranta vaatii luotettavia työkaluja

Vaikka kokonaistyöaikasopimuksella työskentelevät voivat käyttää aikaansa paljon vapaammin ja joustavammin, myös heidän palkkansa pitää laskea yrityksen työajanseurannassa siinä, missä muidenkin – erityisesti uuden työaikalain voimaan astumisen jälkeen.

Maxtechin työajanseurantajärestelmän avulla voidaan kattaa kätevästi kaikki erilaiset työaikajärjestelyt. Kun kyseessä on kokonaistyöaika, pitää kuitenkin ottaa huomioon esimerkiksi palkanlaskenta, etätyön hallinta, raportit ja erityisesti liukuvan työajan seuranta. Näiden lisäksi järjestelmän avulla voidaan hallita helposti myös sairas- ja vuosilomat.

Maxtechin työajanseurantajärjestelmä soveltuu kaiken kokoisten yritysten ja organisaatioiden käyttöön, huolimatta myöskään siitä, millä alalla toimitaan. Sen avulla voidaan tehostaa työn tuottavuutta, tehdä yrityksen toiminnasta läpinäkyvämpää koko henkilöstölle sekä luonnollisesti hallita kaikkia työajanseurantaan liittyviä askareita.

Varaa maksuton järjestelmän esittely

Jos etsit nykyaikaista, luotettavaa, suorituskykyistä ja skaalautuvaa työnajanseurantajärjestelmää, ota meihin yhteyttä. Voimme sopia esittelyn tarvittaessa koko tiimillenne, jossa käymme läpi kaikki järjestelmämme ominaisuudet ja vastaamme kysymyksiinne.

Varaa esittely