Visuaalinen ja helppo käyttöliittymä työvuorosuunnitteluun

Työvuorosuunnittelu

Työvuorolistojen tekeminen on vaativaa työtä, joka edellyttää huolellista suunnittelua. Työvuorosuunnittelussa tulee ottaa huomioon laaja-alaisesti asioita, mukaan lukien työntekijöiden tasapuolinen kohtelu.

Vaikutus työhyvinvointiinkin on vahvasti positiivinen – esimerkiksi vuorotyöläinen jaksaa paremmin työssä, kun vuorot on hyvin suunniteltu.

Hyvä työvuorosuunnittelu on säännöllistä ja ennakoitavaa. Siinä työntekijät voivat vaikuttaa työaikoihin ja työvuoroluettelo tehdään yhteistyönä mahdollisimman pitkälle ajalle. Maxtechin visuaalisella työkalulla teet siitä paljon helpompaa.

Poissaolo ja niiden seuranta

Maxtechin poissaolotyökalu helpottaa poissaolojen seurantaa. Työntekijät voivat tehdä poissaoloanomukset ja valita mitä poissaolotyyppiä hakevat (loma, liukumavapaa, työaikapankkivapaa, lomarahavapaa, yms.). Tehdyt anomukset kertyvät määritetylle esimiehelle koontinäkymään ja hänelle tulee sähköposti-ilmoitus uusista anomuksista, missä hän voi helposti katsoa poissaolojen jäsentymistä riittävien resurssien näkökulmasta. Esimies voi hyväksyä, hylätä tai palauttaa anomuksen kommentin kera työntekijälle.

Järjestelmä vähentää hyväksytyt poissaolot automaattisesti lomapäivistä, liukumatunneista tai kirjaa ne työaikapankkiin, vähentäen manuaalisen työn tarvetta.

Hyödyt

Tehostaa ja helpottaa esimiesten työtä

Tiedot helposti nähtävissä ja saatavilla pilvipohjaisesta palvelusta

Eroon paperisista työvuorolistoista

Työvuorosuunnittelun selkeys lisää työhyvinvointia

Toimii saumattomasti yhteen järjestelmän tuntikirjauksen ja TES-tulkinnan kanssa

Huomattava ajansäästö

Työvuorosuunnittelu ominaisuudet

  • Visuaalinen näkymä, josta hahmottaa helposti kokonaiskuvan
  • Kätevä vuorojen kopiointi ja siirtäminen
  • Työvuoromallien hyödyntäminen suunnittelun pohjana
  • Työvuorolistojen toimittaminen sähköpostilla työntekijöille
  • Sopimustuntien ja ylitöiden valvonta
  • Kustannusten laskenta (tulossa pian)
  • Suunniteltujen vuorojen merkitseminen toteutuneeksi
  • Lomien ja muiden poissaolojen hallinta
  • Usean toimipisteen tuki
  • Laajennettavissa Maxtechin muihin monipuolisiin työnhallinnan palveluihin

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Asiantuntijamme kertovat mielellään miten ratkaisujamme hyödynnetään eri toimialoilla. Jätä yhteystietosi, niin kerromme lisää.