Työvuorolistan suunnittelu ei ole aina helppoa. Kun työntekijöiden vuoroja aletaan suunnittelemaan, on otettava huomioon useita tekijöitä: kuka on lomalla, kuka on sairaana, millaisia toiveita työntekijät ovat esittäneet millekin viikolle ja niin edelleen.

Lisäksi on otettava huomioon se, että työvuorolistat ovat tiimin toimivuuden osalta balanssissa. Tehokkuus kärsii huomattavasti, jos uudet työntekijät ja kokeneemmat konkarit työskentelevät eri vuoroissa.

Tasapainoisesti ja tehokkaasti suunniteltu työvuorolista pystyy myös mukautumaan äkillisiin tilanteiden muutoksiin, jos töihin tarvitaan esimerkiksi lisää väkeä tai sairaustapauksissa reservistä löytyy pätevä korvaaja.

Työvuorolistojen suunnitteluun tulisi käyttää työkaluja, jotka ovat käytettävissä kaikkialta ja jotka tarjoavat listojen suunnittelun lisäksi paljon muita yrityksen reskontraan liittyviä ominaisuuksia. Maxtechin työvuorosuunnittelutyökalu on nykyaikainen, älykäs ja helppokäyttöinen. Se sisältää myös harvinaisen, mutta hyödyllisen ominaisuuden avointen vuorojen tarjoamiseen vapaille tekijöille.

Työvuorolistan tekeminen on myös tärkeä osa työajanseurantaa, jonka ylläpito on määritelty jokaisen suomalaisen yrityksen lailliseksi velvollisuudeksi. Työajanseurannalla pyritään pitämään huoli siitä, että yritykset eivät työllistä työntekijöitään yli lain rajojen ja että työsuhteen molemmilla osapuolilla on selkeä dokumentointi palkanlaskennan perusteista.

Työvuorolista & laki

Työaikalain 35. pykälä vaatii, että jokaisella työpaikalla on oltava tarjolla työvuorolistat, jotka ilmoittavat työajan alkamisen, päättymisen ja lepoajat. Listat on lain mukaan pyrittävä laatimaan mahdollisimman pitkälle ajanjaksolle ja annettava työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, myöhäisintään viikkoa ennen. Tämän jälkeen työvuorolistaa voidaan muuttaa ainoastaan työntekijän omalla suostumuksella tai raskauttavan syyn perusteella. Jos töitä listataan enemmän kuin työsopimuksessa on sovittu, työmäärän syyt ja edellytykset tulee ilmoittaa työntekijälle.

Työvuorosuunnittelu

Maxtechn työvuorosuunnittelujärjestelmä soveltuu kaikille aloille yrityksen koosta riippumatta. Tee visuaalisella suunnittelutyökalulla työstä järjestelmällisempää ja helpompaa koko organisaation työntekijöille.

Tutustu tarkemmin Maxtechin työvuorosuunnittelujärjestelmään >>

Rakenna tasapainoiset työvuorolistat seuraavasti

1. Pyri ottamaan huomioon tiimisi jäsenten yksilölliset ammattitaidot sekä toiveet, joiden perusteella voidaan luoda balansoidut työvuorolistat jokaiseen vuoroon.
2. Anna tiimin jäsenille mahdollisuus myös itse vaikuttaa vuoroihinsa, mikäli sellaiseen on mahdollisuus. Autonominen työvuorolista parantaa tiimin henkeä ja työtyytyväisyyttä.
3. Työvuorolistojen julkaisuvälien tulee olla johdonmukainen, ennakoitavissa ja hyvissä ajoin, jotta työntekijät voivat suunnitella arkensa niiden ympärille.
4. Pidä työntekijöiden taakka tasaisena, älä sysää liian isoa työtaakkaa tai jätä työntekijöitä toivomaan enemmän tunteja.

Työvuorolistojen teko on vain yksi osa Maxtechin järjestelmää

Työajanseurannasta ja työvuorolistojen teosta tulee monimutkaisempi ja erityistä huomiota vaativa jokapäiväinen askare erityisesti silloin, kun yrityksen henkilöstön ja toiminnan määrä kasvaa. Työtaakkaa jaettaessa tulee ottaa huomioon, että työntekijät saattavat olla erilaisilla tuntisopimuksilla ja sopimusmuodoilla tai saattavat työskennellä hyvin erilaisissa tehtävissä.

Maxtechin työvuorosuunnittelujärjestelmän avulla on mahdollista toteuttaa selkeät ja tasapainoiset työvuorolistat. Järjestelmä kykenee myös moneen muuhun reskontratoimintaan aina palkanlaskennasta sairas- ja vuosilomien seuraamiseen sekä etätöiden hallintaan ja järjestelmään syötetyn datan perusteella tehtävään raportointiin.

Järjestelmän etu on sen helppokäyttöisyys ja tavoitettavuus, sillä se toimii pilviympäristössä ja on näin käytettävissä kaikilta laitteilta verkkoyhteyden kautta. Koska järjestelmä on koko tiimin käytettävissä, se tuo myös läpinäkyvyyttä organisaation toimintaan ja parantaa näin työtyytyväisyyttä huomattavasti. Yrityksen koolla ei ole myöskään merkitystä, sillä Maxtechin järjestelmä käsittelee helposti pienen, keskisuuren tai tuhansien työntekijöiden konsernin työvuorosuunnittelun ja työnajanseurannan.