Sujuvan ja vakaan työvuorosuunnitelman luonti ei ole aina itsestäänselvyys. Työvuorosuunnittelu on haastavaa, kun huomioitavana on muun muassa sairaspoissaolot, työvuorotoiveet, loma-ajat, työvoiman vajaus tai ylitarjonta sekä työtuntirajat. Kaikki nämä asiat tulee ottaa huomioon työvuorosuunnitelmaa tehdessä.

Työvuorojen sujumiseksi on vuorojen suunnittelussa otettava huomioon myös työntekijöiden taitotaso ja kyvykkyys. Yhdessä vuorossa ei esimerkiksi voi olla pelkästään pari viikkoa aikaisemmin talossa aloittaneita ja seuraavassa puolestaan vain talon tavat tuntevia pitkän linjan työntekijöitä.

Yllättävät tilanteet voivat aiheuttaa ikäviä tilanteita työnkulun kannalta – varsinkin, jos alkuperäinen työvuorosuunnitelma on balansoitu heikosti. Siksi työvuorolistoja tehdessä tulisi olla käytettävissä selkeät ja helppokäyttöiset työvuorosuunnittelun työkalut, joiden avulla vuorolistojen teko onnistuu aikaa sekä resursseja säästäen. Näiden avulla työvuorojen muokkaaminen onnistuu yllättävissäkin tilanteissa.

Miten sujuva työvuorosuunnitelma tulisi toteuttaa?

1. Tunne työntekijäsi. Työntekijöiden kyvyt ja mieltymykset on hyvä olla tiedossa, että työvuorot voidaan jakaa tavalla, joka takaa tehokkaan ja optimaalisen työnkulun.
2. Henkilöstö voi osallistua työvuorosuunnitelman tekoon. Vuoroja on hankala saada toimimaan, jos työntekijöiden ääni ei ole kuultavissa.
3. Julkaise listat johdonmukaisesti. Työvuorosuunnitelman julkaisu tulisi tapahtua tasaisin väliajoin ja sen tulisi vaatia minimimäärän muutoksia jälkeenpäin, jotta työntekijät voivat jo ennakkoon suunnitella vapaa-aikansa listojen ympärille.
4. Työmäärien tulee olla tasapainossa. Paras työvuorosuunnitelma on reilu kaikkia työntekijöitä kohtaan, tietysti toiveet huomioiden.

Työvuorosuunnittelu

Maxtechin työvuorosuunnittelujärjestelmä soveltuu kaikille aloille yrityksen koosta riippumatta. Visuaalisella suunnittelutyökalulla voit tehdä työstä järjestelmällisempää ja helpompaa koko organisaation työntekijöille.

Tutustu tarkemmin Maxtechin työvuorosuunnittelujärjestelmään >>

Maxtech tarjoaa parhaan ratkaisun työvuorosuunnitelman tekemiseen

Maxtechin työvuorosuunnittelujärjestelmä tarjoaa yrityksille lukuisia etuja, läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta tasapainoisien työvuorosuunnitelmien luontiin:

  • Esimiehet käyttävät vähemmän resursseja työvuorolistojen tekemiseen
  • Ei enää epämääräisiä tiedostoja, paperilistoja tai Excel-taulukoiden hallintaa
  • Työvuorolistat ovat helposti saatavilla kaikilla laitteilla
  • Selkeät, visuaaliset ja helposti saatavilla olevat työvuorolistat vähentävät erehdyksiä ja läpinäkyvyys parantaa työmotivaatiota sekä tehokkuutta
  • Työvuorosuunnitelmat ovat yhteensopivia järjestelmän oman tuntiseurannan kanssa, joka huomioi myös TES-tulkinnat.

 

Työvuorosuunnittelujärjestelmä on myös yhteensopiva muiden Maxtechin työhallintapalvelujen kanssa.