Resursointi on erittäin tärkeä osa yrityksen toimintaa ja projektiliiketoiminnan kulmakivi. Yksinkertaistettuna resursoinnilla tarkoitetaan yrityksen voimavarojen koordinoimista.

Resursoimalla henkilöstöä voidaan esimerkiksi varmistaa projektille riittävä määrä tekijöitä, jotta se saadaan suoritettua aikataulun mukaan. Myös koneiden tuotantokapasiteettia tai yrityksen varoja voidaan resursoida. Toimiva resursointityökalu säästää ja tehostaa yrityksen voimavarojen käyttöä.

Miten resursointi on mahdollisimman tehokasta?

Resursoinnissa suunnitelmallisuus on tärkeää. Hyvin suunniteltu ja toteutettu resursointi säästää monelta ongelmalta. Huolimattomasti tehty resurssointi johtaa lähes aina projektin viivästymiseen ja joskus jopa keskeytymiseen. Myös yrityksen muiden voimavarojen huonosti toteutettu resursointi johtaa tehokkuuden heikkenemiseen.

Työvuorosuunnittelu

Maxtechin työvuorosuunnittelujärjestelmä soveltuu kaikille aloille yrityksen koosta riippumatta. Hyödynnä resursseja paremmin, tee työstä järjestelmällisempää ja tehokkaampaa koko organisaation työntekijöille.

Tutustu tarkemmin Maxtechin työvuorosuunnittelujärjestelmään >>

Toimiva resursointi takaa onnistuneet projektit ja tyytyväiset asiakkaat

Kun resursointi on alusta alkaen hoidettu huolellisesti, pystytään välttämään työntekijöiden kuormittaminen mahdollisilla muutoksilla. Kun tiedetään käytettävissä olevat tunnit, voidaan sen perusteella nimetä tekijöitä projektiin. Myös pitkät lomat ja muut syyt saattavat aiheuttaa muutoksia projektitiimin kokoonpanossa, mutta hyvällä resursoinnilla muutoksiin voidaan varautua. Kun on varauduttu ennalta ja työvuorosuunnittelu on tehty huolella, pysytään paremmin aikataulussa ja asiakkaat pysyvät tyytyväisinä.

Parantunut resursointi nostaa tehokkuutta

Usein olemassa olevista voimavaroista saa enemmän irti, kun niiden käyttöä suunnitellaan tarkemmin. Tarkoitus ei ole pelkästään täyttää työkalenteria ja tarkentaa työajanseurantaa, vaan hahmottaa kokonaiskuva paremmin. Esimerkiksi asiantuntijatyössä kannattaa arvioida ajankäyttöä siten, ettei projektityöntekijän aika kulu pelkästään projektista toiseen hyppiessä, vaan hänellä on myös aikaa syventyä projekteihinsa.

Älä kuormita avainhenkilöitä liikaa – jaa työt tehokkaasti

Osa tekijöistä on ahkerampia ja saa enemmän aikaan, mutta joskus esimiehen on hyvä hieman jopa hidastaa tahtia, jotta kukaan ei polta itseään loppuun. Vaikka tekijä on ahkera ja tunnollinen, tuki ja ohjaus on tarpeellista. Varsinkin etätyössä moni helposti tekee pidempää päivää. Resursointi onkin myös palautumista ja lepoajat on syytä ottaa huomioon. Toimivalla resursoinnilla yritys pitää huolta työntekijöistään – sopiva työkuorma nostaa työntekijöiden tyytyväisyyttä.

Maksimoi resurssien käyttöaste

Monen yrityksen on mahdollista saada nykyisestä kalustosta ja laitteistosta enemmän tehoja irti. Huolellisella resursoinnilla voidaan esimerkiksi nostaa kulkuneuvojen käyttöastetta tai tehostaa liikuteltavan kaluston käyttöä paikannusta ja siitä saatavaa dataa hyödyntämällä. Joskus paremmalla resursoinnilla voidaan tehostaa tuotantoa, pienentää hävikkiä ja karsia kuluja.

Anna meidän helpottaa resursointia järjestelmäratkaisun avulla!

Maxtechin työvuorosuunnittelun ratkaisut nopeuttavat ja selkeyttävät työarjen askareita huomattavasti. Tämä näkyy käytännössä parantuneena resurssienhallintana ja työnkulkuna. Tarjoamme kehitetyn työajanseurantajärjestelmän, jossa on työvuorosuunnittelun ja työnhallinnan lisäksi huomioitu suomalaisten yritysten tarpeet.

Jos olet kiinnostunut Maxtechin työtä tehostavista ratkaisuista, jätä meille yhteydenottopyyntö ja sovitaan palvelujemme maksuttomasta esittelystä.