Etusivu / Työvuorosuunnittelu / Resursointi
 

Resursointi

Resursointi on erittäin tärkeä osa yrityksen toimintaa ja projektiliiketoiminnan kulmakivi. Yksinkertaistettuna resursoinnilla tarkoitetaan yrityksen voimavarojen koordinoimista.

Esimerkiksi resursoimalla henkilöstöä voidaan varmistaa projektille riittävä määrä tekijöitä, jotta se saadaan suoritettua aikataulun mukaan. Myös koneiden tuotantokapasiteettia tai yrityksen varoja voidaan resursoida, joten aina ei ole kyse työvoimasta. Toimiva resursointityökalu säästää ja tehostaa yrityksen voimavarojen käyttöä.

Miten resursointi on mahdollisimman tehokasta?

Resursoinnissa suunnitelmallisuus on tärkeää. Hyvin suunniteltu ja toteutettu resursointi säästää monelta ongelmalta. Mikäli resursointia ei ole tehty huolellisesti se lähes aina johtaa projektin viivästymiseen ja joskus projekti ei edes valmistu. Myöskin yrityksen muiden voimavarojen huonosti toteutettu resursointi johtaa siihen, että tehokkuus kärsii.

Työvuorosuunnittelu

Maxtech:n työvuorosuunnittelujärjestelmä soveltuu kaikille aloille yrityksen koosta riippumatta. Hydynnä resursseja paremmin, tee työstä järjestelmällisempää ja tehokkaampaa koko organisaation työntekijöille.

Tutustu tarkemmin Maxtech:n työvuorosuunnittelujärjestelmään >>

Toimiva resursointi = onnistuneet projektit ja tyytyväiset asiakkaat

Kun resursointi on alusta alkaen hoidettu huolellisesti, pystytään välttämään tilanne, jossa tietyt työntekijät kuormittuvat liikaa mahdollisten muutosten takia. Kun tiedetään käytettävissä olevat tunnit, niin voidaan sen perusteella nimetä tekijöitä projektiin. Myös pitkät lomat ja muut syyt saattavat aiheuttaa muutoksia projektitiimin kokoonpanossa, mutta hyvällä resursoinnilla voidaan varautua muutoksiin ennalta. Kun on varauduttu ennalta ja työvuorosuunnittelu on tehty huolella, niin silloin pysytään paremmin aikataulussa ja se johtaa tyytyväisiin asiakkaisiin.

 

Parantunut resursointi nostaa tehokkuutta

Usein olemassa olevista voimavaroista saa enemmän irti, kun niiden käyttöä suunnitellaan tarkemmin. Tarkoitus ei ole pelkästään täyttää työkalenteria ja tarkentaa työajanseurantaa, vaan hahmottaa kokonaiskuva paremmin. Esimerkiksi asiantuntijatyössä kannattaa arvioida ajankäyttöä myös siten, ettei projektityöntekijän aika kulu pelkästään projektista toiseen hyppiessä, vaan hänellä on myös aikaa syventyä projekteihin, joissa on mukana.

 

Älä kuormita avainhenkilöitä liikaa – jaa työt tehokkaasti

Osa tekijöistä on ahkerampia ja saa enemmän aikaan, mutta joskus on esimiehen hyvä hieman jopa hidastaa tahtia, jotta kukaan ei polta itseään loppuun. Vaikka tekijä on ahkera ja tunnollinen, niin silti on hyvä ohjata ja tukea tekemistä. Varsinkin etätyössä moni helposti tekee pidempää päivää ja lukee vielä sen yhden sähköpostin ja vastaa siihen. Resursointi on myös palautumista ja lepoajat on myös syytä ottaa huomioon. Toimivalla resursoinnilla yritys pitää huolta työntekijöistään ja se nostaa työntekijöiden tyytyväisyyttä, kun kukaan ei huku töihinsä.

 

Maksimoi resurssien käyttöaste

Monella yrityksellä on mahdollista saada enemmän tehoja irti nykyisestä kalustosta ja laitteistosta. Huolellisella resursoinnilla voidaan esimerkiksi nostaa kulkuneuvojen käyttöastetta tai tehostaa liikuteltavan kaluston käyttöä paikannusta ja siitä saatavaa dataa hyödyntämällä. Joskus paremmalla resursoinnilla voidaan tuotantoa tehostaa ja hävikkiä on myös mahdollista pienentää ja kuluja karsia.

Anna meidän helpottaa resursointia järjestelmäratkaisun avulla!

Maxtech:n työvuorosuunnittelun ratkaisut nopeuttavat ja selkeyttävät työarjen askareita huomattavasti. Tämä näkyy käytännössä parantuneena resurssienhallintana ja työnkulkuna. Palvelumme tarjoavat työvuorosuunnittelun ja työnhallinnan lisäksi suomalaisten yritysten tarpeet huomioiden kehitetyn työajanseurantajärjestelmän.

Jos olet kiinnostunut Maxtech:n työtä tehostavista ratkaisuista, jätä meille yhteydenottopyyntö ja sovitaan palvelujemme maksuttomasta esittelystä.

Varaa esittely