Teknologiset ratkaisut asiakas- ja työtyytyväisyyden taustalla

Menestyksekkään siivousliiketoiminnan takaa asiakastyytyväisyyden lisäksi aina motivoitunut henkilöstö. Kun työntekijöitä ja asiakaskohteita on paljon, vaaditaan työn johtamisessa moderneja teknologisia ratkaisuja. Tämän on tiedostettu myös Wincleanissa, joka onkin panostanut moderneihin työnhallinnan palveluihin.

”Meillä Wincleanilla toiminnan keskiössä on asiakkaidemme toimitiloista huolehtiminen vastuullisesti ja ammattitaidolla. Tämä näkyy toisaalta asiakastyytyväisyytenä, jossa asiakkaistamme meitä suosittelee 97%, ja toisaalta myös työtyytyväisyytenä. Satsaammekin henkilöstöömme, joka on kautta historiamme ollut yksi menestyksemme kulmakivistä. Kehitystyömme näkyy paitsi jatkuvina koulutuksina, niin myös uusina teknologisina ratkaisuina, joista Maxtechin työnhallintajärjestelmä on yksi malliesimerkki”, sanoo Wincleanin palveluesimies Milla Kouri.

Tavoitteena johtaa työtä kokonaisvaltaisesti

Winclean halusi löytää ratkaisun, joka sisältää kaikki tarpeelliset työkalut kokonaisvaltaiseen työnhallintaan: työajan raportoinnin, työmääräysten hallinnan ja käyntikuittausten kautta työvuorosuunnitteluun, automaattiseen palkanlaskentaan sekä laskutukseen.

”Päädyimme Maxtechiin jo pari vuotta sitten, kun kilpailutimme eri työnhallintajärjestelmiä. Maxtech oli vaihtoehtoisista järjestelmistä kaikkein joustavin, muuntautumiskykyisin ja samalla kuitenkin myös kustannustehokas”, kertoo Milla Kouri.

Työnhallinnan hyödyt konkretisoituvat koko organisaation toiminnassa

Maxtechin kokonaisvaltainen työnhallinnan ja toiminnanohjauksen palvelukokonaisuus mahdollistaa Wincleanin sisäisten prosessien ja liiketoiminnan tehostamisen: sähköinen ratkaisu vähentää käsin tehtävää työtä, nopeuttaa kommunikointia, helpottaa työvuorosuunnittelua ja työaikojen raportointia sekä automatisoi palkanlaskentaa ja laskutusta.

”Työntekijöiden ja työaikojen seuranta on Maxtechin ansiosta helpompaa. Käytännössä siis tavoitetuntien seuraaminen ja työnsuunnittelu ovat ne asiat, joihin Maxtech on meillä oman osaamisensa tuonut käyttöömme”, kertoo Wincleanin palveluesimies Milla Kouri, ja jatkaa: ”Työntekijät ovat olleet alun perehdytysjakson jälkeen tyytyväisiä järjestelmän yksinkertaisuuteen ja helppokäyttöisyyteen.”

Lataa pdf