Kellokortti on vanhanaikaisesta mekaanisesta tuntikorttien leimauslaitteesta periytyvä termi, jolla nykyään tarkoitetaan työajanseurannan leimauslaitetta. Nykyään kellokortit on korvattu digitaalisilla ratkaisuilla, kuten puhelinsovelluksella, verkkoselaimesta käytettävällä järjestelmällä ja kosketusnäytöllisellä leimauslaitteella.

Idea vanhanaikaisella kellokortilla ja nykyaikaisella työajanseuranalla on täysin sama.

Työntekijä leimaa itsensä: 

  • Töihin aloittaessaan työt
  • Tauoille, tauon alkaessa ja loppuessa
  • Ulos töistä vapaa-ajan alkaessa

 

Työajanseuranta on lakisääteistä ja jokaisella työpaikalla työnantajan tulee seurata työaikoja ja pitää työaikakirjanpitoa.

Korvaa kellokortti työajanseurantajärjestelmällä

Maxtechin työajanseuranta mahdollistaa monipuoliset leimausmahdollisuudet. Nykyaikaiset kosketusnäytölliset leimauslaitteet voidaan räätälöidä erilaisiin tarpeisiin. Työaikojen lisäksi on mahdollista seurata samalla myös ajankäyttöä eri asiakkaiden, kustannuspaikkojen, projektien sekä työluokkien osalta.

Älykäs työajanseuranta osaa tulkita myös suomalaiset työehtosopimukset työaikamerkintöjen perusteella ja integroituu suoraan kaikkien yleisimpien palkanlaskentaohjelmistojen kanssa.

Työaikojen kirjaaminen mobiilissa, verkkoselaimessa tai nykyaikaisilla leimauslaiteilla muodostaa monikäyttöisen kokonaisuuden, jossa työaikaliukumien laskenta ja lakisääteinen työaikakirjanpito koostuvat automaattisesti. Maxtechin järjestelmässä kaikki eri kirjaustavat ja useat leimauslaitteet toimivat saumattomasti yhteen mahdollistaen monipuolisen ja tehokkaan tavan työaikojen leimaamiseen kaikissa työympäristöissä.

Työajanseuranta

  • Monipuoliset ja yhteensopivat kirjaustavat
  • Helppo käyttöliittymä
  • Integraatio palkanlaskentaan
  • Monipuoliset raportit
  • Lainmukainen työaikakirjanpito

 

Tutustu työajanseurantajärjestelmään >>

Työajanseuranta toimii kuin älykäs kellokortti

Kellokortti ja päiväpulkka kuuluvat työajanseurannan historiaan – sovellukset ja pilvipohjaiset työkalut ovat nykyaikaa. Tarkoitus on kuitenkin sama: kirjata tehdyt työtunnit ja niiden ajankohta, jotta palkka voidaan maksaa oikein ja työn tehokkuutta seurata.

Työajanseurannan faktoja ja historiaa:

Vuonna 1894 – Ensimmäinen kellokorttilaite ”Workman’s Time Recorder” sai patentin USA:ssa.
Vuonna 2006 – Vain 55% suomalaisista palkansaajista ilmoitti, että työpaikalla seurataan työaikoja.
Vuonna 2020 – Työajanseuranta tuli pakolliseksi 872/2019 työaikalain muutoksen astuessa voimaan.

Kellokortin käyttö on nykyään helpompaa

Kellokortin leimaamisella tarkoitetaan työajan aloittamista, lopettamista ja tauolle kirjautumista. Nykyään se kuitenkin tapahtuu leimauslaitteelle tunnistetta näyttämällä, verkkoselaimessa hiiren klikkauksella tai mobiilisovelluksesta napauttamalla.

Kaikkien leimaustapojen kirjaukset yhdistyvät reaaliaikaisesti samaan järjestelmään, joka mahdollistaa ristiin leimaamisen (sisään ja ulos eri laitteilta). Järjestelmästä saatavat valmiit raportit ja valmiiksi TES-tulkitut palkka-aineistot vähentävät huomattavasti manuaalista työtä sekä virheiden mahdollisuuksia. Maxtechin työajanseurantajärjestelmä tekee myös työvuorojen suunnittelusta entistä helpompaa.

Kellokortti ja työaikalaki

Työaikalaki velvoittaa työaikakirjanpitoon, joka muodostuu suoraan työajanseurantajärjestelmän kautta. Lain noudattaminen Maxtech-työajanseurantaa hyödyntäville yrityksille on täysin vaivatonta. Laki myös määrää kirjanpidon säilytysajaksi kuluvan vuoden lisäksi kaksi edellistä vuotta. Kirjanpidosta tulee käydä ilmi vähintään työvuorolistat, toteutuneet työajat ja tiedot maksetuista palkoista, lisistä sekä muista korvauksista.

Manuaalisesti tehtynä työaikakirjanpito on erittäin työlästä ja monimutkaista. Työajanseurantaan kehitetyllä järjestelmällä puolestaan erittäin helppoa.