Maxtechin työnhallintaratkaisut soveltuvat aika- ja paikkariippumattoman työn hallintaan ja raportointiin. Järjestelmän avulla hallinnoit tehokkaasti hajautettuja tiimejä ja vaihtelevia työaikoja sekä joustotyötä. Lomien ja poissaolojen käsittely mahdollistaa omatoimisen saldojen seurannan ja vapaiden käytön.

Etätyöopas

Ota työelämän megatrendi haltuun etätyöoppaallamme ja varmista etätyössä onnistuminen!

LATAA ETÄTYÖOPAS

Keskeisiä ominaisuuksia

1. Työajanseuranta ja palkka-aineistot

 • Sähköistä tuntikirjaus ja kerää työaikatiedot paikkariippumattomasti
 • Ylläpidä työaikaliukumien ja työaikapankin saldot helposti
 • Kohdista työtunnit projekteille, kustannuspaikoille ja kohteille
 • Automaattinen TES-tulkinta laskee palkanlisät
 • Palkka-aineistot siirrettävissä sähköisessä muodossa yleisimpiin palkanlaskentaohjelmistoihin

Työajanseuranta on yksi järjestelmämme kulmakivistä ja kokonaisuus on räätälöitävissä tarpeidenne mukaan.

2. Lomien ja poissaolojen hallinta

 • Henkilöstö voi tehdä poissaoloanomukset omatoimisesti ja paikasta riippumatta
 • Anomuksia voi käsitellä joko kootusti tai yksittäisinä
 • Hyväksytyt poissaolotapahtumat muodostuvat järjestelmään automaattisesti ja muodostavat tarvittaessa palkka-aineiston
 • Järjestelmä ylläpitää useita eri saldoja sisältäen mm. loma-, työajanlyhennys-, työaikaliukuma- ja työaikapankkisaldot

 

Sähköistetty käsittelyprosessi sujuvoittaa poissaolojen hallintaa ja tuo läpinäkyvyyttä.

3. Ajoneuvopaikannus

 • Näet ajoneuvojen reaaliaikaiset sijaintitiedot kartalla
 • Ajoreitit ja sijaintitiedot tallentuvat järjestelmään myöhempää tarkastelua varten
 • Kilometrikorvaukset, matkalaskut ja päivärahat muodostuvat vaivattomasti ajojen perusteella

Automatisoidun paikannusratkaisun avulla tehostat ajopäiväkirjan pitoa ja vapautat aikaa tuottavaan työhön.

Työnhallinnan ykkösratkaisut liikkuvaan työhön

1. Työajanseuranta ja TES-tulkinta
2. Lomien ja poissaolojen hallinta
3. Automaattinen ajopäiväkirja