Liiketoimintaprosessien hallintaa helpottamaan kehitettyä järjestelmää kutsutaan toiminnanohjausjärjestelmäksi (ERP = Enterprise Resource Planning). Parhaimmillaan toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmä on, kun se sulautuu yhteen kaikkien yrityksen käyttämien työkalujen kanssa tai korvaa niistä useita omilla toiminnoillaan.

Maxtech Pro -työn hallinnan ja johtamisen järjestelmä sulautuu osaksi yrityksen työkalupakkia ja toimii saumattomasti kaikkien yrityksen käyttämien järjestelmien ja ohjelmistojen kanssa. Järjestelmä muodostaa toimivan kokonaisratkaisun, mikä helpottaa yrityksen liiketoimintaprosessien hallintaa ja toiminnanohjausta sekä säästää työtunteja niin kirjapidon, työnhallinnan, paikannuksen, henkilöturvan, työvuorosuunnittelun, työajanseurannan kuin resurssienhallinnan puolella – ilman järjestelmästä toiseen hyppimistä.

Mitä Maxtechin työn hallinnan ja johtamisen järjestelmä pitää sisällään

Maxtech Pro on työn hallinnan ja johtamisen järjestelmä, jossa on yrityksen toiminnanohjaukseen runsaasti niin sanottuja natiiviominaisuuksia. Lisäksi järjestelmään pystytään tuomaan tiedot lähes kaikista suomalaisten yritysten käyttämistä tietohallintajärjestelmistä.

Työajanseuranta

Nykyaikainen työajanseuranta mahdollistaa reaaliaikaisen työaikaliukumien, ylitöiden sekä liikkuvan työvoiman seurannan. Tuntilappujen sähköistys, TES-tulkinnat, palkka-aineisot sekä raportit ovat helposti nähtävissä suoraan järjestelmästä, ja niitä voidaan hyödyntää sellaisenaan laskutuksen tarpeisiin sekä palkanmaksuun. Järjestelmä mahdollistaa perinteisen leimauslaitteen lisäksi tuntien kirjaamisen niin mobiilisovelluksen kuin selainpohjaisen järjestelmän kautta. Sisään- ja uloskirjaukset toimivat sulavasti ristiin kaikkien laitteiden kesken.

Lue lisää 

Työvuorosuunnittelu

Helppokäyttöinen ja visuaalisesti miellyttävä käyttöliittymä työvuorosuunnitteluun helpottaa ja tehostaa esimiesten työtä. Oikeaoppisella työvuorosuunnittelulla varmistetaan työtekijöiden tasa-arvoisuus. Selkeys työvuorojen suunnittelussa ja selkeät työvuoroluettelot lisäävät työhyvinvointia. Pilvipohjainen työvuorosuunnittelujärjestelmä toimii saumattomasti yhteen työnhallinnan, TES-tulkinnan ja työajanseurannan kanssa.

Lue lisää 

Rakennusalan kulunvalvonta

Rakennusalan lakisääteinen kulunvalvonnan ilmoitusvelvollisuus työllistää useissa yrityksissä aivan liikaa. Maxtech Pro vähentää kulunvalvontaan kuluvaa aikaa ja tarjoaa helppokäyttöiset ratkaisut, joiden avulla velvoitteet hoituvat vaivattomasti. Työntekijätietojen kerääminen ja raportointi aina verottajalle saakka hoituvat suoraviivaisesti järjestelmästä. Järjestelmä muodostaa raportin työmaalla läsnä olevista henkilöistä ja mahdollistaa kulkulupien ja perehdytysten hallinnan.

Lue lisää 

Ajoneuvo- ja kalustonpaikannus

Maxtech Pro sisältää monipuolisen ja helppokäyttöisen ajoneuvo- ja kalustonpaikannustietojen hallintajärjestelmään. Järjestelmä on räätälöitävissä helposti yrityksille ja organisaatioille toimialasta riippumatta. Ajoneuvojen ja reittien automatisoitu dokumentointi ja raportointi pienentävät työnjohdon työtaakkaa. Tämän lisäksi paikannuspalvelu auttaa huolehtimaan henkilöiden työturvallisuudesta kokonaisvaltaisemmin sekä löytämään kaluston ketterämmin.

Lue lisää 

Palkka-aineistot

Palkka-aineistot koostuvat monista palasista. Siksi niiden kanssa sattuukin niin paljon virheitä, joiden korjaaminen vie monen henkilön aikaa. Välty ylimääräiseltä työltä – kevennä palkka-aineistojen muodostamista Maxtech Pro:n avulla. Hoida tuntikirjaukset sähköisesti, kerää tiedot kentältä ketterästi, kirjaa lisätyöt sujuvasti. Automaattinen TES-tulkinta laskee monimutkaiset palkka-aineistot.

Lue lisää 

Laskutusaineistot

Hallitse ja muodosta laskutusaineistoja vaivattomammin kaikkialla. Työt ja tarvikkeet voidaan kirjata laskutusaineistoon myös mobiilisovelluksella, ja laskutusaineisto voidaan siirtää kaikkiin yleisimpiin taloushallinnon ohjelmistoihin. Käsittelet myös päivityskeikkojen laskutusaineistoja helposti. Maxtech sisältää valmiit rajapinnat järjestelmäintegraatioihin.

Lue lisää 

Toimialakohtaiset ratkaisut

Teollisuuteen

Haluatko tehostaa tuotantoa ja kasvattaa yrityksen kannattavuutta? Maxtech Pro:n avulla luotsaat tuotantotyötä tiedon ja datan pohjalta. Näet aina reaaliaikaisen tilannekuvan työn tilanteesta. Suosittuja tuotteita teollisuuden asiakkaidemme keskuudessa ovat työvuorosuunnittelu, työajanseuranta, palkka-aineistot sekä ajoneuvo- ja kalustonpaikannus.

Tutustu tarkemmin ratkaisuun ja varaa esittely 

LVIS- ja rakennusalalle

Tiedä tismalleen, missä mennään. Maxtech Pro:n avulla pysyt tukevasti kartalla tehdyistä tunneista, henkilöstön ja kaluston sijainnista sekä hankkeiden ja kohteiden tilanteesta 24/7. Suosittuja tuotteita teollisuuden asiakkaidemme keskuudessa ovat työajanseuranta, rakennusalan kulunvalvonta, laskutusaineistot, palkka-aineistot sekä ajoneuvo- ja kalustonpaikannus.

Tutustu tarkemmin ratkaisuun ja varaa esittely 

Siivousalalle ja kiinteistöhuoltoon

Johda tehokkaammin ja fiksummin pirstaloituneita työtehtäviä, vaihtelevia kohteita, monimutkaisia palkka-aineistoja ja yllättäviä muutoksia. Maxtech Pro:n avulla onnistut. Suosittuja tuotteita siivousalan ja kiinteistöhuollon asiakkaidemme keskuudessa ovat työvuorosuunnittelu, työajanseuranta, laskutusaineistot, palkka-aineistot sekä ajoneuvo- ja kalustonpaikannus.

Tutustu tarkemmin ratkaisuun ja varaa esittely 

Muille toimialoille

Haluatko saada reaaliaikaista tilannekuvaa tuotantotyön tilanteesta? Onko sinulla paljon kohteita, henkilöstöryhmiä tai yksikköjä hallinnoitavana? Maxtech Pro on räätälöitävissä moneen tarpeeseen!

Tutustu Maxtech Pro -ratkaisuun ja varaa esittely 

Integroi kaikki yrityksen tietojärjestelmät Maxtechin työn hallinnan ja johtamisen järjestelmään

Lähes jokaisella yrityksellä on useita järjestelmiä käytössään, usein nämä toimivat erillään eikä yhtenä toimivana kokonaisuutena. Järjestelmä kokonaisvaltaiseen toiminnanohjaukseen onkin puuttuva linkki eri järjestelmien väliltä. Maxtechin järjestelmä työn hallintaan ja johtamiseen mahdollistaa lähes kaikkien yrityksen käyttämien erillisten tietojärjestelmien yhdistämiseen yhteen työkaluun.

Toiminnanohjauksen ja työnhallinnan hyödyt pähkinänkuoressa

  • Säästää merkittävästi arvokasta työaikaa käsin tehtävistä kirjauksista ja tiedonkeruusta.
  • Mahdollistaa työaikakirjauksista TES-tulkitun palkka-aineiston muodostamisen automaattisesti.
  • Räätälöidään palveluna aina asiakkaan kulloisenkin tarpeen mukaan.
  • Sisältää valmiit rajapinnat tiedonsiirrolle talous- ja palkkahallinnon järjestelmiin.
  • Mahdollistaa sijaintitietojen ja työvaiheiden automaattisen dokumentoinnin.
  • Skaalautuu aina yrityksen henkilöstömäärän mukaan.

 

Työn hallintaan ja johtamiseen suunniteltu Maxtech Pro tarjoaa tehokkuutta, kasvua ja kannattavuutta työtä ja toiminnanohjausta helpottavilla ratkaisuilla. Moduulipohjainen järjestelmämme sopii kaikille!

Asiakkaidemme kokemuksia järjestelmämme käyttöönotosta ja hyödyistä toiminnanohjauksessa

Jurvelin Oy

Kokonaisvaltaista kiinteistöjen huolenpitoa tarjoava Jurvelin on oiva esimerkki siitä, miten monipuolinen toiminnanohjaus lisää kannattavuutta ja tehostaa yrityksen toimintaa. Yrityksen palvelutarjonnan ollessa erittäin laaja vaaditaan työn hallinnan ja johtamisen sekä toiminnanohjauksen järjestelmältä erittäin paljon. Maxtech Pro -järjestelmä yhdistettiin osaksi laajan palvelutarjonnan (kiinteistöhuolta, LVI-palvelut, siivous, sähköasennukset, remontointi, viherylläpito, koneurakointi) omaavan yrityksen rutiineja, mikä on tuonut säästöjä ja lisännyt tehoja koko organisaatiossa.

Jurvelin Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Jurvelin kommentoi Maxtechin tuomia hyötyjä:
”Henkilöstöhallintoon liittyvä erityinen hyöty meillä on, että kaikkien työntekijöiden koulutus- ja osaamisprofiilit on tallennettu järjestelmään. Kun jokin koulutus vanhenee niin järjestelmä hälyttää asiasta hyvissä ajoin ennakkoon. Meillä on yli 250 työntekijää, joten manuaalisesti näiden koulutusten hallinta olisi mahdotonta”

”Tärkeä yksityiskohta ja hyöty työnhallinnan osalta on se, että Maxtechin järjestelmä sisältää TES- ja ylityötulkinnat ja näin ollen turha käsityö voidaan jättää pois. Työmme yksinkertaistuu, nopeutuu ja kaikkien aikaa säästyy”

Lue Jurvelin Oy asiakastarina kokonaisuudessaan blogistamme: Monipuolinen toiminnanohjaus lisää kannattavuutta.

Uudenmaan Kuljetuspalvelut Oy

Ennen Maxtech Pro -järjestelmään siirtymistä Uudenmaan Kuljetuspalvelut käytti toiminnanohjaukseen useita erillisiä järjestelmiä, joiden integrointi toisiinsa aiheutti usein ylimääräisiä haasteita. Tästä syystä yhtiö päätti panostaa kaikki tarvittavat palvelut yhdistävään työn hallinnan ja johtamisen järjestelmään. Nyt Maxtech on yhtiön toiminannanohjauksen kivijalka.
Uudenmaan Kuljetuspalvelut Oy:n henkilöstöpäällikkö Jari Qvick kertoi kokemuksiaan Maxtechin palveluita:

”Erillisten palveluiden ja osakokonaisuuksien tarjoajia on paljon. Meille tuottaa erityistä hyötyä se, että saamme kaikki tarvitsemamme palvelut yhden ja saman järjestelmän kautta. Maxtechin järjestelmä helpottaa ja tehostaa niin työntekijöiden kuin yrityksen johdonkin arkea.”
”Järjestelmän jatkuva kehittäminen on meille tärkeää. Muita tekijöitä, joita arvostan ovat Maxtechin kokonaisvaltaisen järjestelmän helppokäyttöisyys ja soveltuvuus liikkuvan työn tekijöille, läpinäkyvyys sekä se, että voimme personoida käyttöliittymää eri työntekijöidemme tarpeisiin”

Lue Uudenmaan Kuljetuspalvelut Oy:n asiakastarina kokonaisuudessaan blogistamme: Toiminnanohjauksen kokonaisratkaisu nosti tehokkuuden uudelle tasolle.

Laki velvoittaa työnantajaa

Onko matkalasku tehty oikein ja onko työajanseuranta viimeisimmän työaikalain (872/2019) mukainen? Helpottaisivatko automaattiset TES- ja ylityötulkinnat sinunkin työtäsi?

Liiketoimintaa hankaloittavat lakipykälät ja määräykset ovat jokaiselle yrittäjälle tuttuja juttuja. Työn hallinnan ja johtamisen sekä toiminnanohjauksen järjestelmän ollessa ajan tasalla ja pitäen huolen muun muassa edellä mainituista perusasioista, yrittäjäkin saa taas nukkua sunnuntaiyönsä rauhassa.

Järjestelmän tarjoamat tiedot helpottavat toiminnanohjausta ja päätöksentekoa.

Järjestelmän kootessa kasaan kaikkien yrityksen tietojärjestelmien tiedot ja luottaessa niistä ymmärrettävästi luottavia mittareita, ovat vaikeatkin päätökset perusteltavissa. Kun tieto on reaaliaikaista, voidaan päätöksiä tehdä huomattavasti nopeammin ja perustellusti.

Säästät myös työaikaa jokaiselta osastolta sekä yrityksen johdolta, kun saat tiedot kaikilta yrityksen sisäisiltä osastoilta reaaliajassa. Työajan säästö näkyy suoraan yrityksen tehokkuudessa ja tuloksessa.