Maxtechin työhallintajärjestelmä työntekijän silmin

14.5.2020

Uusi työaikalaki astui voimaan, mikä tarjosi työntekijöillemme mahdollisuuden siirtyä joustotyöaikaan. Tähän mahdollisuuteen tarttui myös Nummelan seudulla asuva aluemyyntipäällikkömme Marko Pöhö. Haastattelimme Markoa siitä, millaisena hän koki vaihtoehdon ja miten oma työnhallintajärjestelemämme tähän työaikamuotoon vastaa.

 

Uusi työaikalaki (872/2019) tuli voimaan 1.1.2020 ja mahdollisti siirtymisen joustotyöaikaan 

Työmarkkinoilla ja työelämässä tapahtuneet muutokset, kuten ajasta ja paikasta riippumattoman työnteon yleistyminen, vaativat myös lain kehittymisen muutosten mukaisesti. Työaikalaki uusiutui 1.1.2020 ja antoi samalla työpaikoille mahdollisuuden tehdä erinäisiä työaikaratkaisuja. Monissa työyhteisöissä on lain voimaantulon jälkeen pystytty siirtymään joustotyöaikaan, otettu käyttöön työaikapankki sekä voitu hyväksyä väljemmin liukuva työaika. Tällä työaikalain uudistuksella vastataan tämän lisäksi myös työaikadirektiivin ja sen tulkintakäytännön asettamiin vaatimuksiin.

 

Joustotyöaika mahdollistaa elämäntapatyön

Marko työskentelee Maxtechillä aluemyyntipäällikkönä uusasiakashankinnan parissa. Hän asuu Nummelan seudulla, ja hänen toimialueensa kattaa Turusta alkaen koko Etelä-Suomen. Marko aloitti työt Maxtechillä noin kaksi vuotta sitten, ja tämän ajan hän on toiminut etänä kotikonttoriltaan käsin. Kun uusi työaikalaki astui voimaan, hän on voinut virallisesti siirtyä joustotyöaikaan.

Markon arkea kotona ilahduttaa vaimon lisäksi heidän yhdeksän kuukauden ikäinen tyttärensä.  Joustotyön tuomat mahdollisuudet ovat antaneet hienosti joustoa oman muuttuneen elämän ja työn yhdistämiseen. ”Myyntityö itsessään tapahtuu usein ajasta riippumatta. Yhteydenottoja saattaa tulla iltaisin tai lauantaisin, ja kyllähän myyntityössä mielellään vastaa silloin, kun joku asia mahdollista asiakasta askarruttaa”, Marko kertoo. Joustotyöajan puitteissa Markon on ollut mahdollista jakaa aikaansa perheelle ja työlle juuri sen mukaan, miten tarvetta on. ”Joustotyöajassa tärkeintä on pitää kiinni siitä, että kokonaistyöaika tietyllä ajanjaksolla täyttyy. Voin siis tehdä välillä enemmän työtä ja välillä taas vähemmän, kunhan hommat tulee hoidettua ja pysytään kokonaistyöajan raameissa”, Marko jatkaa ja naurahtaa vielä perään: ”Tämähän on tällainen elämäntapatyö.”

 

Maxtechin työnhallintajärjestelmä on todellinen helmi joustotyössä

Maxtechin työnhallintajärjestelmä sisältää työkalut työvuorosuunnitteluun, työajanseurantaan, työmääräysten hallintaan, työajan raportointiin, TES-tulkintaan, palkka- ja laskutusaineistoihin sekä ajoneuvopaikannukseen. Joustotyöajassa olevan työntekijän on helppo pitää kirjaa omasta työskentelystään leimaamalla itsensä mobiilisovelluksessa sisään työn alkaessa ja ulos, kun työ loppuu. Esimiehelle ja muulle työyhteisölle työntekijän työskentely näkyy reaaliajassa muun muassa kalenterinäkymässä.

Marko kokee Maxtechin työnhallintajärjestelmä olevan hänen kohdallaan loistava väline työnhallintaan, ei pelkästään työajanseurannan kannalta vaan myös ajopäiväkirjan vuoksi. Pöhön lähtiessä myyntitapaamisille, hän kirjaa ajon alkaneeksi ja näin järjestelmä kirjaa automaattisesti matkan työmatkaksi sekä laskee kilometrit. Kuukauden lopuksi hän saa järjestelmästä koko kuukauden ajot matkalaskuksi ja järjestelmä laskee automaattisesti tähän myös oikeat päivärahat. Nämä tiedot menevät sen jälkeen suoraan palkanlaskentaan.

”Säästän todella paljon aikaa ja vaivaa, kun ei tarvitse kasata matkalaskuja manuaalisesti”, Marko lisää.

 

Työnantajana Maxtech joustaa ja huolehtii sopivissa määrin

Marko halusi tyttärensä syntymän jälkeen hyödyntää mahdollisuutta osittaiseen työaikaan, ja nyt 1.4.2020 alkaen hän on aloittanut myös osittaisen hoitovapaan. Tämä tarkoittaa 80 % työaikaa. Käytännössä hän viettää yhden päivän viikosta tyttärensä kanssa ja hoitaa työt joustotyöajan mukaisesti muina päivinä. ”On kätevää, kun tällaisen paletinkin saa hallittua järjestelmän kautta hienosti”, pohtii Marko.

”On ollut todella hienoa huomata miten Maxtechillä joustetaan joka suuntaan, eikä ole sellaista kyttäämiskulttuuria. Luotetaan siihen, että teen työni hyvin ja annetaan oma rauha tehdä työ. Vaikka teenkin täysin etänä työni, on työyhteisölläkin merkitys. Pidämme yhteisiä kokoontumisia verkon välityksellä.” Marko kertoo. ”Myyntityöläiselle onkin hyvä, että on vähemmän sosiaalisia kontakteja, niin tulee halu lähteä asiakkaiden luo”, Marko naurahtaa.

”Maxtechillä esimiestyöskentely on ollut oikein ammattimaista. Hommat hoituu hyvin, seurataan ja huolehditaan sopivissa määrin”, summaa Marko.

Marko on viihtynyt Maxtechillä todella hyvin ja pohtiikin lopuksi työn ja perheen yhteensovittamisen merkitystä omalle hyvinvoinnille: ”Kyllähän tämä lisää onnellisuutta, kun kokonaisuus joustaa.”

 

Lue myös: Paikantava kalustonseuranta ja automaattinen ajopäiväkirja tuovat tehokkuutta