Uusi työaikalaki velvoittaa työnantajaa seuraamaan kaikkien työntekijöiden työaikaa

25.9.2019

Ensi vuoden alusta astuu voimaan uusi työaikalaki, ja lain mukanaan tuomat muutokset koskevat todennäköisesti myös teidänkin yritystänne. Yksi merkittävimmistä muutoksista on lakiin kirjattu velvollisuus seurata työntekijöiden työaikaa – ja tämä koskee nyt myös etätyötä tekeviä, toisin kuin ennen.

Hyvin tyypillisesti työaikaa on seurattu esimerkiksi leimauslaitteilla niiden työnteijöiden osalta, joiden työskentely vaatii läsnäoloa työpaikalla. Sen sijaan toimihenkilöiden ja asiantuntijoiden kohdalla ei ole välttämättä tehty minkäänlaista seurantaa tehdyistä työtunneista. Joustavasti ja itseohjautuvasti tehtävä asiantuntijatyö hoidetaan usein toimistotyölle epätyypillisinä ajankohtina työpaikan ulkopuolella, minkä vuoksi työhön käytetty aika saattaa olla vaikeasti mitattavissa. Jos etätyöläisen työaikaa ei seurata, voi ongelmaksi muodostua työ- ja vapaa-ajan kietoutuminen toisiinsa, jolloin työntekijät ovat käytännössä koko ajan töissä. Uuden lain myötä halutaan suojella työntekijöitä velvoittamalla työnantaja mittaamaan kaikkea työhön käytettävää aikaa.

On myös hyvä muistaa, että oikein toteutetulla työajanseurannalla on tärkeä merkitys myös silloin, jos työnantajalla ja työntekijällä on erimielisyyksiä tehdyistä työtunneista ja niistä suoritetuista korvauksista. Jos työnantaja ei ole hoitanut työajanseurantaa lain mukaisesti, tuomioistuin yleensä luottaa työntekijän antamiin selvityksiin esimerkiksi ylityökorvauksista.

 

Yksi järjestelmä – useita erilaisia käyttötapoja

Velvollisuus työajanseurannasta asettaa yrityksille omat haasteensa. Palkkalistoilla saattaa olla monenlaista työntekijää, joiden erilaiset työtehtävät määräävät sen, missä ja milloin työ täytyy suorittaa. Yhden yrityksen sisällä työvoima saattaa hoitaa tehtävänsä joustavasti etätyönä, olemalla läsnä työpaikalla tiettynä työaikana tai liikkumalla paikasta toiseen työpäivän kuluessa, mutta kuitenkin sidottuna työaikaan. Tästä syystä yksi kirjaustapa ei sovi kaikille.

Moduulipohjainen järjestelmämme työajanseurantaan on räätälöitävissä aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Järjestelmän saa soveltumaan moneen ympäristöön erityyppisten käyttötapojen, kuten mobiilikirjauksen, leimauskäytön tai tietokonepohjaisen kirjauksen, ansiosta. Kaikki kirjaustavat toimivat yhteen, jolloin työntekijä voi aamulla kirjata itsensä sisään leimauslaitteella, siirtyä asiakkaalle merkitsemällä tiedon järjestelmään web-selaimella ja lopulta päivän päätteeksi kuitata työpäivän päättyneeksi mobiilisovelluksella. Järjestelmä on integroitavissa yleisimpiin taloushallinnon ohjelmistoihin, joten tiedonsiirto ulkoisiin järjestelmiin sujuu mutkattomasti.

 

Monipuolinen järjestelmämme vastaa työaikalain asettamiin vaatimuksiin

Työaikalaissa määritellään muun muassa säännöllisen työajan enimmäistyöaika, ylityöaika sekä työvuorojen väliset lepoajat. Uuden lain mukanaan tuoma joustotyöaika tarjoaa työntekijälle vapauksia tehdä valintoja itse sen suhteen, missä ja milloin työnsä hoitaa. Työnantaja määrittelee työntekijälleen tehtävät ja niitä koskevat tavoitteet sekä aikataulun.

Työajanseurantajärjestelmämme keskeisiä ominaisuuksia ovat muun muassa työaikaliukumien ja ylitöiden seuranta, tuntilappujen sähköistäminen, liikkuvan työvoiman reaaliaikainen seuranta ja raportointi sekä TES-tulkinnat ja palkka-aineistot. Kerätyistä työajoista voidaan järjestelmässä koostaa erilaisia raportteja ja aineistoja. Tiedot saa kätevästi siirrettyä palkanlaskentaan ja laskutukseen sähköisesti.

 

Kattavat ratkaisumme helpottamaan yrityksenne työajanseurantaa

Ratkaisumme työajanseurantaan on suunniteltu pääasiassa työvoimavaltaisille toimialoille, joilla on käytössään ajoneuvoja ja heidän työntekijänsä liikkuvat päivän aikana paikasta toiseen. Tyypillisiä asiakkaitamme ovat kaupungit ja kunnat, kiinteistönhuollot sekä siivous-, rakennus- ja kuljetusalan yritykset. Näiden lisäksi palvelumme ovat suosittuja korjaus- ja laitehuollon alalla sekä turvallisuus- ja vartiointialalla.

Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää siitä, miten ratkaisujamme hyödynnetään eri toimialoilla. Ota yhteyttä ja kerro meille, mitä haasteita teillä on työnajanseurantaan liittyen. Me kerromme sinulle ratkaisun.

 

Lue myös: Työaikalaki muuttuu vuoden vaihteessa – tiedätkö miten se koskettaa yritystäsi?