Kohti sirpaleista työelämää – digitaaliset ratkaisut tukevat työnantajaa murroksessa

15.12.2021

Olemme irtautumassa kiinteästä työajasta ja vakituisesta työstä kohti joustavaa, jopa sirpaleista työelämää ja useista eri lähteistä koostuvia tuloja. Työn tekeminen ei ole enää sidoksissa yhteen aikaan ja paikkaan – ei edes yhteen työhön. Työntekijät etsivät yhä enenevässä määrin työtä, jonka he pystyvät sovittamaan vapaa-aikaansa ja muihin elämän osa-alueisiin joustavasti ja vapaasti.

 

Työn merkityksellisyys ja joustavuus ovat nousevia työn tekemisen trendejä myös laajemmassa merkityksessä. Rakennamme elämämme vahvemmin useamman tekijän varaan. Kun aiemmin hankittiin vakituinen työpaikka ja muu elämä muokattiin sen ympärille, nyt työt ovat vain yksi elämän osa-alue, joka sovitetaan muun elämän kanssa yhteen. Valitsemme siis töitä, jotka sopivat elämäntapaamme. Emme töitä, joiden vuoksi joudumme muuttamaan sitä.

Tätä muutosta on kiihdyttänyt entisestään lisääntynyt etätyö, joka vähentää luontaista kanssakäymistä. Ovatko siis pian takana ajat, kun palkkaamme kokoaikaisia työntekijöitä tekemään työnsä tiukasti määritellyissä paikoissa? Osittain, ja se vaatii paitsi uutta asennoitumista johtamiselta myös uudenlaisia ratkaisuja töiden tekemiseen, järjestämiseen ja tarjoamiseen sekä työntekijöiden palkkaamiseen.

Positiivinen työnantajamielikuva ja digitaaliset ratkaisut tukevat muutoksessa

Työnantajan näkökulmasta katsoen työkulttuurin murros tuo sekä etuja että haasteita. Palkkakulut ovat merkittävä osa yritysten menoista. Tämä muutos luo enemmän mahdollisuuksia luoda laskuttamisperusteisia ja keikkaluonteisia työsuhteita, mikä voi keventää palkkamenoja. Samalla kuitenkin joudumme pitämään työntekijäkuntamme riittävän suurena, jotta työvuoroille löytyy tekijöitä. Kun kiinteitä työsopimuksia tehdään vähemmän, täytyy käytettävissä olevia työntekijöitä olla enemmän.

Vaikutuksia nähdään myös työnantajien, jopa työvuorojen välisenä kilpailuna, kun kiinnostavimmat ja osuvimmat saavat eniten työntekijöitä. Monissa yrityksissä joudutaankin viimeistään nyt panostamaan enemmän myös työntekijäkokemukseen ja työnantajamielikuvaan, jotta tekijöitä saadaan riittävästi. Samalla käyttöön kannattaa ottaa digitaalisia ratkaisuja, jotka yhdistävän työnantajat ja työntekijät optimaalisella tavalla ja luovat pohjan uudenlaisille työsuhteille, joissa informaation jakaminen, seuranta, neuvonta ja kommunikointi toteutuvat käyttäjäystävällisten viestintä- ja työnhallintaratkaisujen kautta.

 

Avoimet työvuorot helposti saataville – ota käyttöön Maxtechin Työvuorot+

Olemme helpottaneet töiden tarjoajan ja tekijän kohtaamista kehittämällä työvuorojen suunnitteluun ratkaisun avointen työvuorojen tarjoamiseksi. Ominaisuuden avulla voidaan tarjota avoimia työvuoroja määritellylle kohderyhmälle tarkasteltavaksi sekä vastaanotettavaksi suoraan puhelinsovellukseen. Näin yritykset välittävät tiedon avoimista työvuoroista työntekijöille hyvin tehokkaasti, ja työntekijät pystyvät joustavasti vastaanottamaan omaan tilanteeseensa sopivat työvuorot. Kun käyttäjä hyväksyy työvuoron, se poistuu avoimesta tarjonnasta ja siirtyy automaattisesti hänen työvuorolistalleen, mikä helpottaa suuresti myös työvuorosuunnittelijan työtä. Samalla työntekijä saa vuoroon liittyvät ohjeet, osoitteet ja muun tarvittavan tiedon kohteesta.

Haluatko kuulla lisää Maxtechin työnhallinnan ja työvuorosuunnittelun ratkaisuista?  Varaa meiltä esittely!!