Valjasta toimiva raportointi liiketoimintasi hyödyksi

25.2.2021

Tiedolla johtamisesta puhutaan paljon, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Tiivistettynä tietoon perustuva johtaminen on tiedon hyödyntämistä liiketoiminnassa. Päätöksiä ei tehdä arvaamalla tai tunteella, vaan hyödynnetään saatavilla oleva data yrityksen toiminnasta.

Kattavan raportoinnin tarjoama data sisältää oleellisia tietoja yrityksen tämänhetkisestä toiminnasta ja sen avulla voidaan muodostaa käsitys eri prosessien toimivuudesta sekä siitä, päästäänkö asetettuihin tavoitteisiin.

Tietoon perustuva johtaminen ei ole ainoastaan menneiden tapahtumien vatvomista, sillä analysoimalla mennyttä, voidaan muodostaa faktoja siitä, mikä liiketoiminnan kannalta toimii parhaiten – nyt ja tulevaisuudessa. Jotta käytössä oleva data olisi kattavaa ja laadukasta, täytyy myös raporttien sekä työnhallintajärjestelmän olla kunnossa.

 

Maxtechin toiminnanohjausjärjestelmä yhdistää yrityksen palapelin palat

Maxtech Pro toiminnanohjausjärjestelmä muodostaa toimivan kokonaisratkaisun, joka helpottaa yrityksen liiketoimintaprosessien hallintaa ja säästää työtunteja niin kirjanpidon, työnhallinnan, paikannuksen, työvuorosuunnittelun, työajanseurannan ja resurssienhallinnan puolella. Nämä kaikki ovat siis yhdistetty kiinteistöpalvelualan työnhallintajärjestelmäksi, jonka käytön pystyy opettelemaan kuka tahansa.

Samalla toimialallakin jokainen yritys on erilainen ja sen takia järjestelmämme on kehitetty taipumaan eri tarpeisiin. Erilaisten liiketoimintojen erityispiirteet voidaan ottaa huomioon myös raportteja laadittaessa. Listasimme nyt muutamia esimerkkejä suoraan kentältä kerätyistä kirjauksista ja leimauksista järjestelmämme automaattisesti muodostamista raporteista, joiden avulla saat paremman ymmärryksen yrityksesi toiminnasta ja töiden kannattavuudesta. Automaattisesti tallennettua tietoa hyödyntäen voit myös analysoida yrityksesi prosesseja myöhemminkin havaittujen osa-alueiden tai tarpeiden näkökulmista.

 

Bruttopalkkaraportti

bruttopalkkaraportti
Bruttopalkkaraportista näet muun muassa tuntipalkat ja lisät. Halutessasi voit myös seurata työkohteiden väliset siirtymät ja niihin käytetyn ajan eriteltynä. Bruttopalkkaraportin parhaita puolia on automaattisesti TES-tulkittu ja siirtovalmis palkka-aineisto (katso integraatiot), joka säästää palkanlaskennan työtä ja kustannusta sekä mahdollistaa myös asiakas- tai kohdekohtaisen kannattavuuden tarkastelun.

 

Kohderaportti

Kohderaportti
Kohderaportti tunnistaa ja kirjaa automaattisesti, kun ajoneuvo käy ennakkoon määritellyllä alueella eli nimetyssä kohteessa. Kohde voi olla kartalta rajattu alue esim. piha-alue tai tieosuus. Ajoneuvoilla tehtävän työn johtamisessa on oleellista kerätä ja tallentaa luotettavasti tieto, milloin ajoneuvo siellä kävi, mikä ajoneuvo oli kyseessä, kuinka kauan se vietti aikaa kohteessa liikkuvana ja pysähtyneenä sekä minkä tyyppisestä ajosta oli kulloinkin kyse. Näiden tietojen pohjalta luotava raportti on työnhallinnan ja tiedolla johtamisen näkökulmasta tärkeä ja mahdollistaa tarvittaessa myös tietojen tarkastelun myöhemmin pitkänkin ajan kuluttua esimerkiksi laadunvalvonta tai vastuukysymysten selvittämiseksi.

 

Laskutusraportti

Laskutusraportti
Maxtech Pro puhelinsovelluksella työntekijät voivat kirjata laskutettavat työt sekä mahdolliset lisätyöt ja tarvikkeet sekä varaosat suoraan kentältä. Laskutusraportti muodostaa kohteessa kirjatuista laskutusriveistä selkeän aineiston, jonka avulla varmistat, ettei töitä tai tarvikkeita jää laskuttamatta. Laskutusaineisto on myös suoraan siirtovalmis yleisimpiin taloushallinnon järjestelmiin.

 

Valjasta Maxtech eCleaners täysimääräisesti liiketoimintasi tueksi

Työnhallintajärjestelmän kokonaisuus kannattaa aina räätälöidä tarvetta vastaavaksi, ilman mitään ylimääräistä. Usein uuden järjestelmän tai laajennusten käyttöönotto voi olla kallista ja vaatia myös uusien puhelinten tai leimauslaitteiden hankkimista.

Maxtech eCleaners-ratkaisu sisältää kaiken tarpeellisen yhdessä paketissa ja reilulla käyttäjämäärään perustuvalla kuukausihinnalla. Järjestelmä on oman alansa edelläkävijä ja tekninen kehitys tuo asiakkaille merkittäviä käytännön hyötyjä. Käyttöönotto on toteutettavissa usein jopa ilman laitehankintoja – hyödyntäen työntekijöillä jo olemassa olevien Android- tai iOS-puhelimien käyttöä.

Varmista kilpailuetusi ja ota Maxtechin järjestelmästä kaikki irti asiantuntijamme avustuksella! Varaa aika järjestelmän esittelyyn tästä.