Palkanlaskenta on Suomessa työlästä ja monimutkaista verrattuna moneen muuhun maahan. Useimmiten palkanlaskenta onkin ulkoistettu tilitoimiston palkanlaskijalle, jolla on työaikalain kiemurat, työehtosopimusten mukaiset korvaukset ja paikallisesti sovitut palkanosat hallussa. Maxtech on kehittänyt työajanseurantajärjestelmän, jolla palkanlaskijan työaikaa voidaan säästää merkittävästi ja samalla helpottaa työntekijöiden ja yrityksen omaa seurantaa palkkojen ja työaikojen saralla.

Palkanlaskijat kiittävät Maxtechin työajanseurantajärjestelmän käyttöönotosta

Automaattisesti työaikamerkintöjen perusteella TES-tulkittu, eri lisät ja muut korvaukset valmiiksi sisältävä palkka-aineisto on jokaisen palkanlaskijan unelma. Maxtechin järjestelmästä tiedot saadaan siirrettyä suoraan kaikkiin yleisimpiin palkanlaskentaohjelmistoihin, mikä tekee normaalisti monimutkaisesta palkanlaskennasta yksinkertaista samalla työaikaa säästäen. Automaattinen TES-tulkinta ei tee virheitä, joiden jälkikäteen korjaaminen on usein varsin työlästä ja kallista.

Työajanseuranta

Työajanseurantaohjelmistomme on täydellinen ratkaisu kaiken kokoisille yrityksille alasta riippumatta. Tehosta työtä, tee organisaation toiminnasta läpinäkyvämpää työntekijöille, suunnittele työvuorolistat paremmin, mahdollista liukuva työaika ja työaikapankki sekä helpota palkanmaksua ja työajanseurantaa.

Tutustu työajanseurantajärjestelmäämme >>

Maksettavan palkan laskeminen

Maksettava palkka koostuu useista pakollisista maksuista ja lisistä. Työehtosopimuksessa on määritelty vähittäiskorvaukset mahdollisista ylitöistä, lomakorvauksista, kilometrikorvauksista sekä viikonloppu- ja varallaolokorvauksista. Näiden kaikkien laskeminen manuaalisesti ei ole tehokas ratkaisu ja siksi palkanlaskijaa hyödynnetään lähes kaikissa työllistävissä yrityksissä.

Maksettava palkka koostu seuraavista asioista:

 • Bruttopalkka
 • Työehtosopimuksessa määritellyt palkanlisät
 • Lomakorvaus
 • Verotettavat luontaisetuudet
 • Ennakonpidätys
 • Kulukorvaukset (esim. päiväraha tai kilometrikorvaus)
 • Työeläkemaksu
 • Työttömyysvakuutusmaksu
  Ammattiliiton jäsenmaksut

TES-tulkinta

Työehdot perustuvat usein työehtosopimukseen eli TES:iin, joka on työntekijä- ja työnantajajärjestön välinen sopimus, jossa määritellään useimmat palkanlisät sekä korvaukset.

Työajanseuranta ei ole siis vain tehtyjen työtuntien kirjaamista. Aika, jolloin työ tehdään, sijainti, viikonpäivä, lomat, ylityöt ja siirtymät vaikuttavat oleellisesti palkkaan ja sen laskentaan. Kuulostaa monimutkaiselta, mutta kehittynyttä työajanseurannan järjestelmää hyödyntämällä saadaan muodostettua automaattisesti palkka-aineisto, joka on mahdollista siirtää sähköisesti kaikkiin yleisimpiin palkanlaskentaohjelmistoihin. Alta löydät listan Maxtechin järjestelmän kanssa toimivista palkanlaskentajärjestelmistä.

Maxtechin järjestelmän kanssa yhteensopivat palkanlaskentajärjestelmät

ABOA, CGI V10, Contactor, Digia, DL Palkanlaskenta, Econet,
EmCe, Fennoa, Fivaldi, Heeros, Henix, Lemonsoft,
Liinos7 (L7), Maestro, Mepco, Netvisor, Nova, Palkka.fi,
Personec FK, Personec W, Populus, Prima, Procountor, Pupesoft,
Sonet, Talenom (Mepco), Tellus, Tietosuunta, Tikon,
Tisma, Ventus

 

”Valmiiksi TES-tulkittujen palkkatietojen siirto onnistuu kaikkiin yleisimpiin Suomessa käytössä oleviin palkanlaskentaohjelmistoihin Maxtechin työajanseurantajärjestelmästä suoraan siirtorajapintojen kautta.”

Työaikaraportti

Työaikaraportti on asiakirja, josta selviää työn aloitus- ja lopetusaika, työtunnit, ruokatauko, työaikaliukumat, ylityöt, poissaolot, asiakaskäynnit ja lomat.

Palkkalaskelmien toimitus työntekijöille

Palkkalaskelma eli palkkatodistus tai palkkakuitti on työntekijälle palkanmaksun yhteydessä annettava laskelma, josta selviää palkka ja oheiskulut.

Palkkalaskelmasta tulee selvitä vähintään seuraavat tiedot:

 • Palkanmaksun ajankohta
 • Työntekijän tiedot (nimi, henkilötunnus, osoite)
 • Työantajan tiedot (nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, osoite)
 • Perustiedot työsuhteesta (TES, alkamis- ja loppumispäivämäärä, työaika, palkkausperuste)
 • Palkan ja ennakkopidätyksen määrä
 • Sairausvakuutuksen päivärahat
 • Eläke- ja työttömyysvakuutusmaksu

Taloushallinto kerralla kuntoon Maxtechin työajanseurannan avulla

Maxtechin työajanseuranta mahdollistaa monipuoliset työaikojen kirjaustavat, tunti- ja kokonaistyöaikaraportit, työaikaliukumat, työaikakirjausten tarkastukset ja hyväksynnät, HR-raportit, poissaolojen, varallaolojen ja lomasaldojen hallinnan, työ- ja tehtävälistat, tapahtumailmoitukset ja lisätuotteina TES-tulkinnat, lisäpalkkarivit, palkka-aineistot, laskutusrivit ja -aineistot sekä kateraportin.

Siirrä palkka-aineisto ja työajanseuranta täysin sähköiseksi Maxtechin avulla ja tehosta työtä sekä helpota palkanmaksua.