Verkko Korpela Oy vastaa Korpelan Voima -konsernin toiminta-alueen sähköverkon kunnossapidosta ja rakentamisesta, mikä sisältää runsaasti liikkuvaa kenttätyötä. Kun yrityksen toimitusjohtaja Joni Jääskeläinen aloitti roolissaan vuonna 2020, tehtiin kaikki kirjaukset kentällä vielä manuaalisesti. Tarvittiin ratkaisua, joka automatisoisi kirjauksia, tehostaisi työnhallintaa, sujuvoittaisi työn johtamista ja keventäisi laskutustyötä.

”Ajopäiväkirjaa ja tuntikirjauksia tehtiin vielä käsin, mikä aiheutti pari kertaa kuukaudessa ison puristuksen. Kirjauksia skannailtiin, tulostettiin ja täytettiin järjestelmiin useampaan kertaan. Mitä enemmän ajokilometrejä ja kustannuksia kertyi, sitä työläämpää niiden kirjaaminen ja kohdistaminen oikeille projekteille oli. Kirjausten tekemisestä myös muistuteltiin joka kuukausi. Tuli olo, että olisihan tässä kuitenkin jo automaattisiakin ratkaisuja olemassa”, kertoo Jääskeläinen lähtötilanteesta.
Kaikki töiden tekemiseen liittyvä tieto haluttiin saada jatkossa liikkumaan ennen kaikkea sähköisesti ja mahdollisimman automaattisesti. Kentältä haluttiin myös kerätä reaaliaikaista tietoa, jonka avulla toimintaa voitaisiin tehostaa ja kehittää entisestään. Samalla saataisiin tukea työn johtamiselle ja yrityksen kannattavuuden kehittämiselle.

Ratkaisu reaaliaikaisen tilannekuvan muodostamiseen ja tiedon tehokkaaseen kulkemiseen

Maxtechin esittelyssä Jääskeläistä kiinnostivat erityisesti järjestelmän monipuolisuus ja mahdollisuus mobiilikirjauksiin. Nyt Verkko Korpelalla on käytössään tarpeen mukaan räätälöity työnhallinnan kokonaisuus, joka sisältää työajanseurannan, automaattisen TES-tulkinnan ja palkka-aineistot, laskutusrivien kirjaamisenajoneuvopaikannuksen sekä rakennusalan kulunvalvonnan. Sittemmin järjestelmän käyttöä on laajennettu myös muihin konsernin yrityksiin mobiilituntikirjausten osalta.

Maxtech on helpottanut erityisesti tuntien seuraamista ja työjonollisten velvoitteiden tekemistä kautta konsernin. Myös kumppaneiden ajojen ja töiden kustannukset kohdistetaan nyt automaattisesti oikealle asiakkaalle Verkko Korpelan omissa järjestelmissä, mikä on vähentänyt kumppaneilta tarvetta pitää omaa kirjanpitoa työmaista ja helpottanut projektien laskuttamista. Järjestelmän etuja ovat olleet erityisesti sen integroitavuus konsernin muihin järjestelmiin, helppokäyttöisyys myös mobiilisti sekä monipuolisuus ja räätälöinti yrityksen tarpeiden mukaan.

”Aika monipuolinen ja helppokäyttöinen tämä Maxtechin toimittama ratkaisu on. Meillä on konsernissa niin toimistotyöntekijöitä kuin liikkuvan työn tekijöitä, ja ihmisten arki ja taidot ovat erilaisia. Järjestelmä taipuu hyvin tarpeisiimme, ja sitä on ollut helppo käyttää. Olemme toki joutuneet käyttöönoton myötä pohtimaan myös omia toimintamallejamme ja kehittämään niitä. Samoin järjestelmän opettelemisessa ja sisäänajossa on oma tehtävänsä. Näemme nämä osana yrityksen kehittymistä ja eteenpäin viemistä”, pohtii Jääskeläinen järjestelmän käyttöönottoa ja hyötyjä yrityksessä.

Integraatioiden avulla tieto kulkee tehokkaasti järjestelmien välillä

Taustalla pyörii konsernin ERP-ohjelmisto sekä muita järjestelmiä, joihin tehdyn integraation ansiosta tieto liikkuu sulavasti järjestelmien välillä. Muun muassa työtunnit siirtyvät automaattisesti taloushallintoon asti. Projektissa erityistä on ollut ajoneuvojen reaaliaikaisen sijainnin näyttäminen Trimble DMS -verkon valvontakartalla. Ominaisuus räätälöitiin erityisesti Verkko Korpelan tarpeisiin sopivaksi.

”Ajoneuvojen sijainti on meille tärkeä ominaisuus jo turvallisuusnäkökulmastakin. Sen avulla valvomossa työskentelevät tekniset käyttäjämme näkevät aina ajoneuvojen sijainnin ja pystyvät ohjaamaan ne työkohteelle. Näin he tietävät ilman puhelinyhteyttäkin, mikä tilanne on ja kun autot ovat liikkeessä tai kohteessa. Esimerkiksi vikakeikoilla nähdään heti, jos auto on vaikkapa poikkeuksellisen pitkään paikoillaan.”
Samalla kaikesta toiminnasta saadaan niin reaaliaikaista kuin kumulatiivista dataa, jonka pohjalta toimintatavoista löydetään parantamista vaativia yksityiskohtia ja prosesseja voidaan kehittää. Vaikka arjessa kaikki tuntuisi rullaavan suunnitellusti ja mahdollisimman tehokkaasti, datan avulla voidaan löytää vielä pienetkin kohdat, joita virittämällä kannattavuutta saadaan vieläkin paremmaksi.

Helppo käyttöliittymä, monipuolinen kokonaisuus ja ammattitaitoinen yhteyshenkilö ilahduttavat

Yleisesti ottaen Verkko Korpelassa ollaan tyytyväisiä niin järjestelmään kuin Maxtechin toimintaan. Erityistä kiitosta Jääskeläiseltä saa Maxtechin yhteyshenkilö, jonka on asiakaspalvelullaan ja ammattitaidollaan tukenut asiakasta ominaisuuksien hyödyntämisessä asiakkaalle parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitosta saa myös helppo käyttöliittymä:

”Olen ollut käyttöönotoissa mukana monen järjestelmätoimittajan kanssa, ja asiakkaan näkökulma ei ole aina ollut hallussa. Maxtechin yhteyshenkilölle olemme voineet kuitenkin heittää ideoita ja haasteita, ja hän on etsinyt kanssamme parhaita ratkaisuja niiden toteuttamiseksi. Hän on kuunnellut meitä todella hyvin. Myös kentältä on tullut järjestelmästä hyvää palautetta. Itse ihastuin jo heti alussa siihen, miten yksinkertainen peruskäyttöliittymä on. Odotamme mielenkiinnolla, miten järjestelmä kehittyy tulevaisuudessa.”

Varmista kilpailuetusi ja ota Maxtechin järjestelmästä kaikki irti asiantuntijamme avustuksella! Varaa aika järjestelmän esittelyyn tästä.