Mitä tarkoittaa liukuva työaika?

Liukuva työaika tarkoittaa, että päivittäinen työaika on työntekijän päätettävissä yhdessä työnantajan kanssa etukäteen sovituissa rajoissa. Liukumasaldoon kertyviä tunteja voidaan tasoittaa tekemällä lyhyempi tai pidempi työpäivä ilman erillistä ilmoitusta.

Liukuva työaika on mahdollista tarjota työntekijöille vain, kun yrityksessä hyödynnetään nykyaikaista työajanseurantajärjestelmää.

Paras järjestelmä liukuvan työajan seurantaan

Maxtechin työajanseuranta toimii erinomaisesti liukuvan työajan seurantaan. Järjestelmä on suunniteltu vaativaan käyttöön, mikä mahdollistaa myös liikkuvan työvoiman ja etätyöntekijöiden työaikaliukumien seurannan. Työaikoihin on mahdollista luoda lisää joustoa aktivoimalla työaikapankki.

Työajanseuranta

Maxtechin työajanseurantajärjestelmä mahdollistaa liukuvan työajan seuraamisen sekä työehtosopimusten, palkkojen lisien ja korvausten tulkinnan. Järjestelmä muodostaa automaattisesti työaikaraportin, mikä on yhdistettävissä suoraan yleisimpiin palkanlaskentaohjelmistoihin.

Tutustu työajanseurantajärjestelmään >>

Liukuvan työajan esimerkki

Työntekijä ja työnantaja ovat sopineet, että työpäivän kesto on kahdeksan tuntia ja työ tapahtuu kello 6 ja 18 välillä. Tämä tarkoittaa, että työntekijä voi aloittaa työt haluamanaan aikana kello 6 ja 10 välillä ja lähteä kotiin kahdeksan tunnin päivän jälkeen eli kello 14-18.

Työntekijä ja työnantaja voivat myös sopia sallituista enimmäissaldoista, joita työaikaliukumasaldoon voi kerätä. Tässä tapauksessa työntekijä voi tehdä pidempiä tai lyhyempiä työpäiviä tai pitää kokonaisia vapaapäiviä liukumasaldosta sovittujen rajojen puitteissa. Mahdollisuus ottaa tarvittavia vapaapäiviä liukumasaldosta on usein myös hallinnollisesti huomattavasti vaivattomampi ratkaisu kuin palkattomat vapaat, joista aiheutuu ylimääräistä työtä myös palkanlaskennalle. Työntekijä ja työnantaja voivat sopia myös mahdollisuudesta käyttää työaikaliukumasaldosta liukumatunteja etukäteen ja korvata miinukselle käytetyn saldon tunnit myöhemmin.

Liukuva työaika työaikalaissa

Työaikalain mukaan liukuvaa työtä tekevä työntekijä saa halutessaan tehdä enintään kolme tuntia ylitöitä päivän aikana. Kertyneen työaikasaldon puitteissa työntekijä voi vastaavasti tehdä lyhempiä päiviä.

Työaikaliukuman saldoa saa kerryttää maksimissaan 40 tuntia. Työtuntien tasoitus, eli liukumasaldon nollaamisen päivämäärä on suositeltavaa sopia työntekijän ja työnantajan kesken.

Työaikaliukuma

Työaikaliukuma tarkoittaa sovitun työajan alittumisesta tai ylittymisestä kertyvää saldoa. Työaikaliukuman saldo voi siis mennä plussalle tai miinukselle, ja tavoitteena on tasoittaa tehdyt työtunnit sovittua työaikaa vastaavaksi.

Yrityksille työaikaliukumat ovat hyvä mittari työvoiman riittävyyden tarkasteluun. Jos tietyissä tehtävissä työskentelevien henkilöiden liukumasaldot ovat aina plussalla, tämä kertoo selkeästi, että kyseisiin tehtäviin tarvitaan lisäkäsiä.

”Liukuva työaika tuo joustoa arkeen, vähentää stressiä ja motivoi työntekijöitä. Joustavasta työajasta hyötyy sekä työnantaja että työntekijä.”

Maxtechin työajanseuranta ratkaisee liukuvan työajan haasteet

Työaikasaldojen seuranta liukuvalla työajalla ilman siihen kehitettyä järjestelmää on lähes mahdotonta. Työajanseuranta on yksi Maxtechin järjestelmän kulmakivistä. Se toimii kaiken kokoisille yrityksille toimialasta riippumatta. Työaikojen kirjaaminen onnistuu järjestelmään monipuolisesti eri laitteilla ja se soveltuu myös liikkuvaan ja etätyöhön.