Työaikakirjanpidon tulee sisältää vähintään:

  1. Toteutuneet työajat
  2. Työvuoroluettelot
  3. Tiedot maksetuista palkoista, palkanlisistä ja korvauksista

 

Nykyaikainen työajanseuranta tekee työaikakirjanpidosta helppoa. Oikea järjestelmävalinta säästää aikaa, rahaa ja hermoja sekä ennen kaikkea pitää huolen työaikakirjanpidon lainmukaisuudesta.

Työaikakirjanpidon mahdollistavan järjestelmän valitseminen

Työaikakirjanpito on yksinkertaista, jos käytössä on nykyaikainen järjestelmä työajanseurantaan. Maxtechin työajanseurantajärjestelmä koostaa ymmärrettävät raportit tehdyistä työaikakirjauksista sekä kokonaistyöajoista suoraan työaikalain mukaisesti.

Hyödyt: 

  1. Vähemmän manuaalista työtä
  2. Valmiit palkka-aineistot siirrettävissä palkanlaskentajärjestelmään
  3. Työaikapankki
  4. Erittelyt maksetuista palkoista, palkanlisistä ja korvauksista
  5. Työaikahistoria työntekijäkohtaisesti

Työajanseuranta

Maxtechin työajanseuranta soveltuu kaikille toimialoille ja kaiken kokoisille yrityksille. Liikkuvan työn seuranta, liukuvat työaja, poissaolot ja lomat on huomioitu suoraan työaikakirjapidossa, palkka-aineistoissa ja raporteissa.

Tutustu tarkemmin Maxtechin työajanseurantaan >>

Työaikakirjanpidon laiminlyönnistä koituvat rangaistukset

Työaikakirjanpidon laiminlyönnistä, kätkemisestä, säilyttämättä jättämisestä, pitämisestä väärin tai jälkikäteen muuttamisesta voidaan tuomita työaikasuojelurikoksesta, joka johtaa sakkorangaistukseen tai pahimmillaan kuuden kuukauden vankeustuomioon.

Sen lisäksi, että työaikakirjanpitoa koskevat epäselvyydet päätyvät tuomioistuinkäsittelyihin, ne myös nostetaan helposti mediassa esille, mikä tuo yrityksen esille todella epäsuotuisassa valossa.

Etätyö kuuluu nykyään pakollisen työaikakirjanpidon piiriin

2020 voimaan tulleen työaikalain myötä etätyö lisättiin työaikakirjanpidon piiriin. Se, että työtä ei suoriteta työpaikalla, ei oikeuta laiminlyömään työaikakirjanpitoa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työnantajan tulee tarjota välineet työajanseurantaan myös niille työntekijöille, jotka toimivat missä tahansa työpaikan ulkopuolella, oli työpisteenä sitten koti, kahvila tai ulkomaat.

Työaikakirjanpito ei pakollista kaikille työntekijöille

Uuden työaikalain piiriin kuuluvat entistä useammat työntekijät, mutta edelleen poikkeuksiakin löytyy. Työaikalaki määrittää, että työaikalakia ei tarvitse soveltaa työntekijöihin, joilla on täysi vapaus päättää työajoistaan itse. Työaikakirjanpidon soveltamisalan ulkopuolelle voivat jäädä esimerkiksi freelancerit, joiden sopimus ei täytä työsuhteen kriteerejä, itsenäiset asiantuntijat, kiinteistövälittäjät, myyntiedustajat tai johtajat.

”Työaikakirjanpito ei ole vain pakollista pahaa, vaan osa kannattavaa ja reilua liiketoimintaa.”

Maxtechin järjestelmä ratkaisee työaikakirjanpidolliset ongelmat

Maxtechin työajanseurantajärjestelmä on yksinkertainen ja tehokas tapa pitää huolta työaikakirjanpidosta. Järjestelmä mahdollistaa monipuoliset työajankirjaustavat, joita voidaan hyödyntää kätevästi liikkuvassa työssä, etätyössä ja työpaikoilla. Kaikki tieto kertyy työntekijäkohtaisesti yhteen järjestelmään, jossa se säilyy tietoturvallisesti varmuuskopioituna ja aina tarvittaessa helposti saatavilla. Tiedot ja selkeät raportit ovat yhdistettävissä suoraan kaikkien yleisimpien palkanlaskentaohjelmistojen kanssa, mikä helpottaa myös palkanlaskentaa.