Etusivu / Työajanseuranta / Liukuva työaika
 

Liukuva työaika

Työ- ja yksityiselämän sujuva yhteensovittaminen on tutkitusti yksi keskeisiä henkilöstön hyvinvointiin vaikuttavia asioita. Työaikaliukumien mahdollistaminen on omiaan tuomaan työntekijän arkeen tarvittavaa joustoa ja vapautta. Jouston ansiosta stressi vähenee ja päivittäisten asioiden, kuten lasten päiväkotiin, harrastuksiin tai auton huoltoon vieminen helpottuvat.
 

Mitä tarkoittaa liukuva työaika?

Liukuva työaika tarkoittaa, että päivittäinen työaika on työntekijän päätettävissä yhdessä työnantajan kanssa etukäteen sovituissa rajoissa. Liukumasaldoon kertyviä tunteja voidaan tasoittaa tekemällä lyhyemmän tai pidemmän työpäivän jonakin muuna päivänä, ilman erillistä ilmoitusta.
 
Liukuva työaika on mahdollista tarjota työntekijöille vain, kun yrityksessä hyödynnetään nykyaikaista työajanseurantajärjestelmää.

Paras järjestelmä liukuvan työajanseurantaan

Maxtech:n työajanseuranta toimii liukuvan työajan seurantaan erinomaisesti. Järjestelmä on suunniteltu vaativaan käyttöön, mikä mahdollistaa myös liikkuvan työvoiman ja etätyöntekijöiden työaikaliukumien seurannan. Työaikoihin on mahdollista luoda vieläkin lisää joustoa aktivoimalla työaikapankki.

Työajanseuranta

Maxtechin työajanseurantajärjestelmä mahdollistaa liukuvan työajan seuraamisen, sekä työehtosopimusten, palkkojen lisien ja korvausten tulkinnan. Järjestelmä muodostaa automaattisesti työaikaraportin, mikä on yhdistettävissä suoraan yleisimpiin palkanlaskentaohjelmistoihin.

Tutustu työajanseurantajärjestelmään >>

Liukuva työaika esimerkki

Työntekijä ja työnantaja ovat sopineet, että työpäivän kesto on kahdeksan tuntia ja työ tapahtuu kello 6 ja 18 välillä. Tämä tarkoittaa, että työntekijä voi aloittaa työt haluamanaan aikana kello 6 ja 10 välillä ja lähteä kotiin kahdeksan tunnin päivän jälkeen, eli kello 14-18.

Työntekijä ja työnantaja voivat myös sopia sallituista enimmäissaldoista, joita työaikaliukumasaldoon voi kerätä. Tässä tapauksessa työntekijä voi tehdä pidempiä tai lyhyempiä työpäiviä tai pitää kokonaisia vapaapäiviä liukumasaldosta sovittujen rajojen puitteissa. Tarvittavien vapaapäivien ottamisen mahdollisuus liukumasaldosta on usein myös hallinnollisesti huomattavasti vaivattomampi ratkaisu kuin palkattomat vapaat, joista aiheutuu ylimääräistä työtä myös palkanlaskennan osalle. Työntekijä ja työnantaja voivat sopia myös mahdollisuudesta käyttää etukäteen työaikaliukumasaldosta liukumatunteja ja korvata miinukselle käytetyn saldon tunnit myöhemmin.

 

Työaikalaki liukuva työaika

Työaikalain mukaan liukuvaa työtä tekevä työntekijä saa halutessaan tehdä enintään kolme tuntia ylitöitä päivän aikana. Kertyneen työaikasaldon puitteissa vastaavasti työntekijä voi tehdä lyhempiä päiviä.

Työaikaliukuman saldoa saa kerryttää maksimissaan 40 tuntia. Työtuntien tasoitus, eli liukumasaldon nollaamisen päivämäärä on suositeltavaa sopia työntekijän ja työnantajan kesken erikseen.
 

Työaikaliukuma

Työaikaliukuma tarkoittaa sovitun työajan alittumisesta tai ylittymisestä kertyvää saldoa. Työaikaliukuman saldo voi mennä plussalle tai miinukselle. Kuitenkin tavoitteena on tasoittaa tehdyt työtunnit sovittua työaikaa vastaavaksi.

Yrityksille työaikaliukumat ovat hyvä mittari tarkastella työvoiman riittävyyttä. Jos tietyissä tehtävissä työskentelevien henkilöiden liukumasaldot ovat aina plussalla, tämä kertoo selkeästi, että kyseisiin tehtäviin tarvitaan lisäkäsiä.

”Liukuva työaika tuo joustoa arkeen, vähentää stressiä ja motivoi työntekijöitä. Joustavasta työajasta hyötyy sekä työnantaja että työntekijä.”

Maxtech:n työajanseuranta ratkaisee liukuvan työajan haasteet

Työaikasaldojen seuranta liukuvalla työajalla ilman siihen kehitettyä järjestelmää on lähes mahdotonta. Työajanseuranta on yksi Maxtech:n järjestelmän kulmakivistä. Se toimii kaiken kokoisille yrityksille toimialasta riippumatta. Järjestelmässä työaikojen kirjaaminen onnistuu monipuolisesti eri laitteilla ja se soveltuu myös etä- ja liikkuvaan työhön.

Varaa ilmainen järjestelmän esittely

Kerro tarpeenne ja asiantuntijamme esittelee järjestelmän oleelliset ominaisuudet sinulle tai koko tiimillenne.

Varaa esittely