Etusivu / Työajanseuranta / Palkanlaskenta
 

Palkanlaskenta

Palkanlaskenta Suomessa on työlästä ja monimutkaista verrattuna moneen muuhun maahan. Useimmiten palkanlaskenta onkin ulkoistettu tilitoimiston palkanlaskijalle, jolla on työaikalain kiemurat, työehtosopimusten mukaiset korvaukset ja paikallisesti sovitut palkanosat hallussa. Maxtech on kehittänyt työajanseurantajärjestelmän, jolla palkanlaskijan työaikaa voidaan säästää merkittävästi ja samalla helpottaa työntekijöiden ja yrityksen seurantaa palkkojen ja työaikojen saralla.

Palkanlaskijat kiittävät Maxtechin työajanseurantajärjestelmän käyttöönotosta

Automaattisesti työaikamerkintöjen perusteella TES-tulkittu, eri lisät ja muut korvaukset valmiiksi sisältävä palkka-aineisto, on jokaisen palkanlaskijan unelma. Maxtechin järjestelmästä tiedot saadaan siirrettyä suoraan kaikkiin yleisimpiin palkanlaskentaohjelmistoihin, mikä tekee normaalisti monimutkaisesta palkanlaskennasta yksinkertaista, samalla säästäen työaikaa. Automaattinen TES-tulkinta ei tee myöskään virheitä, joiden jälkikäteen korjaaminen on usein varsin työlästä sekä kallista.

Työajanseuranta

Työajanseuranta ohjelmistomme on täydellinen ratkaisu kaiken kokoisille yrityksille alasta riippumatta. Tehosta työtä, tee organisaation toiminnasta läpinäkyvämpää työntekijöille, suunnittele työvuorolistat paremmin, mahdollista liukuva työaika ja työaikapankki, sekä helpota palkanmaksua sekä tietysti työajanseurantaa.

Tutustu työajanseuratajärjestelmäämme >>

Maksettavan palkan laskeminen

Maksettava palkka koostuu Suomessa useista pakollisista maksuista ja lisistä. Työehtosopimuksessa on määritelty vähittäiskorvaukset mahdollisista ylitöistä, lomakorvauksista, kilometrikorvauksista sekä viikonloppu- ja varallaolokorvauksista. Näiden kaikkien laskeminen manuaalisesti ei ole tehokas ratkaisu ja siksi palkanlaskijaa hyödynnetään lähes kaikissa työllistävissä yrityksissä.
 
Maksettava palkka koostu seuraavista asioista:

 • Bruttopalkka
 • Työehtosopimuksessa määritellyt palkanlisät
 • Lomakorvaus
 • Verotettavat luontaisetuudet
 • Ennakonpidätys
 • Kulukorvaukset (esim. päiväraha tai kilometrikorvaus)
 • Työeläkemaksu
 • Työttömyysvakuutusmaksu
 • Ammattiliiton jäsenmaksut

 

TES-tulkinta

Työehdot eri aloilla perustuvat usein työehtosopimukseen eli TES:iin, joka on työntekijä- ja työnantajajärjestön välinen sopimus, jossa määritellään useimmat palkanlisät sekä korvaukset.

Työajanseuranta Suomessa ei ole siis vain tehtyjen työtuntien kirjaamista. Aika jolloin työ tehdään, sijainti, viikonpäivä, lomat, ylityöt ja siirtymät vaikuttavat oleellisesti palkkaan ja sen laskentaan. Kuulostaa monimutkaiselta, mutta hyödyntämällä kehittynyttä järjestelmää työajanseurantaa, saadaan muodostettua automaattisesti palkka-aineisto, joka on mahdollista siirtää täysin sähköisesti kaikkiin yleisimpiin palkanlaskentaohjelmistoihin. Alta löydät listan Maxtech:n järjestelmän kanssa toimivista palkanlaskentajärjestelmistä.

 

Maxtechin järjestelmän kanssa yhteensopivat palkanlaskentajärjestelmät

ABOA CGI V10 Contactor
Digia DL Palkanlaskenta Econet
EmCe Fennoa Fivaldi
Heeros Henix Lemonsoft
Liinos7 (L7) Maestro Mepco
Netvisor Nova Palkka.fi
Personec FK Personec W Populus
Prima Procountor Pupesoft
Sonet Talenom (Mepco) Tellus
Tietosuunta Tikon Tisma
Ventus

”Valmiiksi TES-tulkittujen palkkatietojen siirto onnistuu kaikkiin yleisimpiin Suomessa käytössä oleviin palkanlaskentaohjelmistoihin Maxtech:n työajanseurantajärjestelmästä suoraan siirtorajapintojen kautta.”

Työaikaraportti

Työaikaraportti on asiakirja, josta selviää työn aloitus- ja lopetusaika, työtunnit, ruokatauko, työaikaliukumat, ylityöt, poissaolot, asiakaskäynnit ja lomat.

 

Palkkalaskelmien toimitus työntekijöille

Palkkalaskelma eli palkkatodistus tai palkkakuitti on työntekijälle palkanmaksun yhteydessä annettava laskelma, josta selviää palkka ja oheiskulut.
 
Palkkalaskelmasta tulee selvitä vähintään seuraavat tiedot:

 • Palkanmaksun ajankohta
 • Työntekijän tiedot (nimi, henkilötunnus, osoite)
 • Työantajan tiedot (nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, osoite)
 • Perustiedot työsuhteesta (TES, alkamis- ja loppumispäivämäärä, työaika, palkkausperuste)
 • Palkan ja ennakkopidätyksen määrä
 • Sairausvakuutuksen päivärahat
 • Eläke- ja työttömyysvakuutusmaksu

 

Taloushallinto kerralla kuntoon Maxtech:n työajanseurannan avulla

Maxtech:n työajanseuranta mahdollistaa monipuoliset työaikojen kirjaustavat, tunti- ja kokonaistyöaikaraportit, työaikaliukumat, työaikakirjausten tarkastukset ja hyväksynnät, HR-raportit, poissaolojen, varallaolojen ja lomasaldojen hallinnan, työ- ja tehtävälistat, tapahtumailmoitukset ja lisätuotteina TES-tulkinnat, lisäpalkkarivit, palkka-aineistot, laskutusrivit ja -aineistot sekä kateraportin.
 
Siirrä palkka-aineisto ja työajanseuranta täysin sähköiseksi Maxtech:n avulla ja tehosta työtä sekä helpota palkanmaksua.

Varaa ilmainen järjestelmän esittely

Kerro tarpeenne ja asiantuntijamme esittelee järjestelmän oleelliset ominaisuudet sinulle tai koko tiimillenne.

Varaa esittely