Henkilöstöhallinnon automatisointi kasvavan liiketoiminnan tarpeisiin

Maxtechin automatisoitu työnhallinnan ratkaisu vähentää käsin tehtävää työtä, nopeuttaa kommunikointia, helpottaa työvuorosuunnittelua ja työaikojen raportointia sekä automatisoi palkanlaskentaa ja laskutusta.

”Tärkeä yksityiskohta ja hyöty työnhallinnan osalta on se, että Maxtechin järjestelmä sisältää TES- ja ylityötulkinnat ja näin ollen turha käsityö voidaan jättää pois. Työmme yksinkertaistuu, nopeutuu ja kaikkien aikaa säästyy”, sanoo Kiinteistöhuolto Jurvelin Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Jurvelin.

”Henkilöstöhallintoon liittyvä erityinen hyöty meillä on, että kaikkien työntekijöiden koulutus- ja osaamisprofiilit on tallennettu järjestelmään. Kun jokin koulutus vanhenee niin järjestelmä hälyttää asiasta hyvissä ajoin ennakkoon. Meillä on yli 250 työntekijää, joten manuaalisesti näiden koulutusten hallinta olisi mahdotonta”, jatkaa Mikko Jurvelin.

Palvelun kehitystä oman ydinliiketoiminnan lähtökohdista

Kiinteistöhuolto Jurvelin Oy:n keskeistä liiketoimintaa talvikaudella on pihojen ja katujen auraus ja hiekotus. Kun tuon työn hallintaan liittyviä manuaalisia työvaiheita haluttiin poistaa, Jurvelin kääntyi Maxtechin puoleen. Yhdessä tehty tuotekehitystyö poiki Jurvelinille räätälöidyn hiekoitus- ja aurauspäiväkirjapalvelun.

Hiekoitus- ja aurauspäiväkirja on erittäin helppokäyttöinen ratkaisu, joka perustuu gps-paikannukseen. Ajetut reitit ajankohtineen tallentuvat automaattisesti järjestelmään ja niihin päästään käsiksi web-selaimen kautta. Käsin tehtävää tiedonsiirtoa tai ohjelmistoasennuksia ei tarvita, ja tiedot ovat aina saatavilla.

”Hiekoitus- ja aurauspäiväkirja on erityisesti meidän toimialamme tarpeisiin yhteistyössä kehitetty palvelu. Palvelun avulla meille on helppo tarkistaa, missä, milloin ja mitä kunnossapitotöitä on tehty. Tämä on tärkeää niin asiakkaan, kun meidän itsemmekin kannalta. Palvelu on tuonut paljon lisää tehokkuutta pihojen ja katujen kunnossapitotöihimme”, kertoo Mikko Jurvelin.

Toiminnanohjauksen kokonaisratkaisu on kustannustehokkain ja toimivin ratkaisu

Kiinteistöhuolto Jurvelin Oy on keskittänyt toiminnanohjauksen palvelunsa Maxtechin järjestelmään. Kokonaisratkaisu on osoittautunut toimivaksi ja kustannustehokkaaksi sen sijaan, että yksittäisiä palveluita hankittaisiin eri palveluntarjoajilta.

”Maxtech on proaktiivinen ja asiantunteva kumppani, joka kehittää jatkuvasti palveluitaan asiakkaidensa tarpeiden mukaan. Tärkeimpinä hyötyinä tässä tiiviissä yhteistyössä ovat työajanseurannan paperittomuus, palkanlaskennan nopeutuminen ja läpinäkyvyys sekä aurauksen työnohjaus ja henkilöstöhallinnon raportointi”, summaa Kiinteistöhuolto Jurvelin Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Jurvelin.

Lataa pdf

Aiheeseen liittyvät ratkaisut: